Hyperthyreoïdie medicijnen

U krijgt medicijnen die ervoor zorgen dat de schildklier langzamer gaat werken (strumazol of propylthiouracil (PTU))

Aan de hand van bloeduitslagen wordt de juiste dosis vastgesteld.

Toon meer

In feite zijn twee behandel opties mogelijk. Optie 1 is dat u alleen met strumazol of PTU wordt behandeld en dat de dosis telkens wordt bijgesteld aan de hand van de gemeten schildklierwaarden. Optie 2 is dat de strumazol of PTU is een zodanige dosis wordt gegeven dat de schildklier helemaal geremd wordt en er dus geen schildklierhormoon meer aangemaakt. Er dient dan ook schildklierhormoon (Thyrax of Euthyrox) te worden bijgegeven om het tekort aan schildklierhormoon aan te vullen. Beide strategieën zijn even effectief. Behandeling optie 1 geeft soms iets meer hormoon schommelingen, maar heeft als voordeel dat geen thyrax hoeft te worden ingenomen. Vaak duurt de behandeling 1 tot 1.5 jaar, waarna de medicijnen in 1 keer worden gestaakt. De kans op terugkeer van de hyperthyreoidie is circa 50%. In dat geval kan worden gekozen voor nog eens 1-1.5 jaar medicatie, of behandeling met radioactief Jodium. Dit kan meestal poliklinisch gegeven worden zonder belangrijke bijwerkingen.

Andere behandelingen hyperthyreoïdie

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij hyperthyreoïdie. Als medicijnen niet werken, zal de arts met u overleggen over de vervolgbehandeling.

  • Radioactief jodium
  • Schildklieroperatie 

Waar gebeurt de begeleiding van mensen met hyperthyreoïdie?

De behandeling van mensen met hyperthyreoïdie gebeurt op de polikliniek interne geneeskunde.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.