Hyper leefregels

Wat moet u doen bij een hyper?

Een hyper ontstaat niet zo plotseling als een hypo. Een hyper kan ontstaan door een infectie en door een gebrek aan insuline. Verschijnselen van een hoge bloedglucosespiegel zijn dorst, veel plassen, jeuk, afvallen. U hebt een paar uur de tijd om er iets aan te doen:

  • Het is goed om veel water te drinken. Zo voorkomt u uitdroging.
  • Extra insuline spuiten, volgens het advies van uw arts of diabetesverpleegkundige. Wanneer een hyper gepaard gaat met misselijkheid of braken dan moet u direct uw arts waarschuwen.

Hebt u vaak een hyper, vraag uw arts dan of ze uw medicijnen kan aanpassen.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.