Hyper leefregels

Bij een hyper (hoge bloedglucosespiegel) heeft u een paar uur de tijd om in te grijpen.

Een hyper ontstaat niet zo plotseling als een hypo. Een hyper kan ontstaan door een infectie en door een gebrek aan insuline. Verschijnselen zijn dorst, veel plassen, jeuk, afvallen. U heeft een paar uur de tijd om er iets aan te doen.

Welke leefregels zijn er voor een hyper?

  • Het is goed om veel water te drinken. Zo voorkomt u uitdroging.
  • Spuit extra insuline volgens het advies van uw arts of diabetesverpleegkundige.
  • Wanneer een hyper gepaard gaat met misselijkheid of braken, moet u direct uw arts waarschuwen.
  • Heeft u vaak een hyper, vraag uw arts dan of deze uw medicijnen kan aanpassen.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.