Regionaal Astma en Allergie centrum voor Kinderen (RAAcK)

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Wat is RAAcK?

RAAcK is het samenwerkingsverband tussen de kinderlongziekten van het Radboudumc en de kinderlongziekten van CWZ. Dankzij deze unieke samenwerking is de zorg en begeleiding voor kinderen met astma, allergie en luchtwegklachten in de regio Nijmegen optimaal georganiseerd.

Door het bundelen van krachten biedt RAAcK een totaalpakket aan zorg en begeleiding voor kinderen met astma, allergie en luchtwegklachten. Kinderen kunnen naar RAAcK worden verwezen voor verschillende indicaties, variërend van verzoek tot eenmalige controle en evaluatie, medebehandeling of overname van zorg, voor functiemetingen en instructies, voor analyse naar en adviezen bij ademdisregulatie, voor begeleiding bij bijkomende psychosociale en somatische problematiek, tot uitgebreide diagnostiek naar voedselallergie. Op alle locaties wordt, volgens de meest recente richtlijnen, zorg geboden aan kinderen met astma, allergie en luchtwegklachten.

Naast de samenwerking binnen de kinderlongziekten werkt RAAcK ook intensief samen met fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, allergologen, KNO-artsen, longartsen en dermatologen.

Waarvoor kunt u terecht in CWZ?

In CWZ wordt met name zorg geleverd aan kinderen met luchtwegklachten zoals astma en recidiverende luchtweginfecties, chronisch eczeem en allergieën, zoals inhalatieallergie en in het bijzonder voedselallergieën.

Het RAAcK team van CWZ

In CWZ bestaat het RAAcK team uit:

  • Marianne Brouwer, kinderarts
  • Ellen Croonen, kinderarts
  • Marleen Diebels, kinderlongverpleegkundige
  • Peter Gerrits, kinderarts
  • Milanthy Pourier, kinderarts-fellow kinderlongziekten
  • Petra Stevens, kinderlongverpleegkundige

Gang van zaken

Nadat uw kind is verwezen naar RAAcK CWZ wordt uw kind in eerste instantie gezien door een van de kinder(long)artsen. Indien gewenst kan deze arts uw kind verwijzen naar de kinderlongverpleegkundige voor het geven van instructies ten aanzien van gebruik van luchtwegmedicatie, het verrichten van een longfunctie, adviezen ten aanzien van behandeling van eczeem en allergieën, maar ook om met de kinder(long)arts uw kind poliklinisch te vervolgen.

Wat meenemen naar een afspraak bij RAAcK?

Neem de medicijnen die uw kind gebruikt voor luchtwegklachten, inclusief voorzetkamer, mee naar de afspraak.

Folders

Bereikbaarheid

Afdeling
Polikliniek kindergeneeskunde B74, melden bij Meldpunt 2B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 20 (bereikbaar tussen 8.30- 16.30 uur)

Telefonisch spreekuur
024 365 81 46 (op werkdagen van 8.30 tot 10.00 uur) 

Fax
024 365 81 41

Openingstijden
8.30 tot 17.00 uur

Afspraken

Afspraak maken
De kinderarts verwijst uw kind naar de polikliniek. Wij sturen u daarna een afspraakbevestiging en informatie toe.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in plaats van uw kind komen.

Liever geen andere kinderen meebrengen

Als het mogelijk is, neem dan geen andere kinderen mee. Zij kunnen u afleiden bij het gesprek met de arts en tijdens het onderzoek.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening allergie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze onderzoeken. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.