Zoeken

249 resultaten voor "" gevonden
Onderzoeken

Onderzoeken Bloeddrukmeting 30 minuten Bij een 30-minuten bloeddrukmeting meten we 30 minuten lang om de 3 minuten uw bloeddruk. Dit geeft een betrouwbaarder beeld dan de korte meting in de spreekkame

Onderzoeken

Onderzoeken Bloeddrukmeting zwangerschap Bij iedere zwangerschapscontrole wordt uw bloeddruk gemeten . Een gezonde zwangere heeft een bloeddruk van 120/80 mmHg. Afwijkend is boven de 140/90 mmHg. Een

Onderzoeken

Onderzoeken Urineonderzoek bij kinderen Onderzoek van urine op mogelijke ziektes of infecties. Soms wil de arts de urine van uw kind onderzoeken. Uit een urineonderzoek is veel informatie te halen. Zo

Onderzoeken

Onderzoeken Slikonderzoek Met een slikonderzoek wordt bekeken hoe het slikken verloopt. Als de arts of logopedist vermoedt dat u slikproblemen heeft, krijgt u een slikonderzoek. Bij het onderzoek word

Onderzoeken

Onderzoeken Gezicht- en mondonderzoek Dit onderzoek wordt ook wel een orofaciaal onderzoek genoemd. Wanneer er twijfel bestaat over het functioneren van uw gezichts- en mondspieren en/of bij een vermo

Onderzoeken

Onderzoeken Spraakonderzoek Bij dit onderzoek test een logopedist uw spraak. U krijgt dit onderzoek wanneer er (mogelijk) sprake is van een spraakstoornis , zoals dysartrie . De logopedist kijkt en lu

Onderzoeken

Onderzoeken Zoutbelastingstest Een zoutbelastingstest wordt meestal na een bloed- en/of urineonderzoek gedaan. Als uit een of beide testen blijkt dat u hyperaldosteronisme hebt, wordt een zoutbelastin

Onderzoeken

Onderzoeken Taalonderzoek Door middel van dit onderzoek wordt er in kaart gebracht op welke gebieden de taal is aangetast. U krijgt dit onderzoek als de arts of logopedist vermoedt dat u afasie heeft.

Onderzoeken

Onderzoeken Steenanalyse Bij een steenanalyse wordt gekeken naar nierstenen . De bedoeling hiervan is om de oorzaak ervan op te kunnen sporen. Dit is nodig omdat nierstenen terug kunnen komen. Zo kan

Onderzoeken

Onderzoeken Röntgenonderzoek bij kinderen Met röntgenonderzoek bekijkt de arts de binnenkant van het lichaam van uw kind met behulp van röntgenstraling. Er zijn twee vormen van röntgenonderzoek: een r

Onderzoeken

Onderzoeken Weefselonderzoek Bij een weefselonderzoek worden stukjes van uw weefsel onderzocht. Een klein stukje weefsel heet een biopt. Een wat groter deel heet een resectie en wordt meestal door een

Onderzoeken

Onderzoeken Zaadonderzoek Om de vruchtbaarheid van een man te onderzoeken, kijkt de arts of zijn zaad goed is. Dit wordt ook wel een spermaonderzoek genoemd. Afdeling Klinisch chemisch laboratorium (K

Onderzoeken

Onderzoeken Renografie bij kinderen Een renografie is een nucleair geneeskundig onderzoek waarbij gekeken wordt naar de functie van de nieren. Afdeling Nucleaire geneeskunde Afspraak maken, wijzigen o

Onderzoeken

Onderzoeken Watercontrastechoscopie Watercontrastechoschopie is een inwendig echoscopisch onderzoek. Tijdens het onderzoek wordt de binnenkant van de baarmoeder zichtbaar gemaakt door water in de baar

Onderzoeken

Onderzoeken Handfunctieanalyse De handtherapeut voert deze analyse uit wanneer het vaststellen van klachten aan hand, pols en/of arm lastig is en als de oorzaak onduidelijk is. Op verzoek van een arts

Onderzoeken

Onderzoeken Dexamethason suppressietest Bij een dexamethason suppressietest wordt de hoeveelheid cortisol in uw bloed gemeten. Met een dexamethasonsuppressietest kan uw arts vaststellen of u het syndr

Onderzoeken

Onderzoeken Galwegscintigrafie Met een galwegscintigrafie kijkt de arts of uw lever, galblaas en galwegen goed werken. Een galwegscintigrafie is een nucleair onderzoek. Afdeling Nucleaire geneeskunde

Onderzoeken

Onderzoeken Huidonderzoek Dit is een grondige inspectie van de huid. De dermatoloog bekijkt de huid bij ieder bezoek en voor een eventuele behandeling. Afdeling Dermatologie Afspraak maken, wijzigen o

Onderzoeken

Onderzoeken Obductie Obductie is onderzoek van het lichaam na de dood. Obductie heet ook sectie, autopsie of lijkschouwing. Het is niet altijd duidelijk waaraan iemand is overleden. Artsen en nabestaa

Onderzoeken

Onderzoeken Gezichtsscherptemeting Bij een gezichtsscherptemeting meet de arts hoe scherp u kan zien. Dit kan hij op verschillende manieren meten. Opticiens, optometristen en oogartsen doen gezichtssc