Organisatie

Als topklinisch ziekenhuis bieden we waardevolle en zinnige zorg voor de regio Nijmegen. Al 170 jaar kiezen de meeste mensen in deze regio voor CWZ op de belangrijke momenten van hun leven. Meer over onze organisatie, kerngegevens en historie leest u op deze pagina.

Unitstructuur

CWZ kent 3 soorten units, die er samen voor zorgen dat de doelen van CWZ worden bereikt: zorgunits, capaciteitsunits en serviceunits.

Overleg en besluitvorming
CWZ kent een vaste overleg- en besluitvormingsstructuur. Dat zorgt voor samenhang, samenwerking en een focus op het belang van de gehele organisatie. Een aantal service units houdt zich bezig met ziekenhuisbrede projecten. Bijvoorbeeld voor het kwaliteitssysteem, het relatiebeheer, opleidingen en beleid en strategie.

Organogram

Medisch specialismen

Het CWZ kent 30 medische specialismen. Ongeveer 180 medisch specialisten oefenen hun vak in een van de medische specialismen uit. 

Vereniging medische staf

Voorzitter 
dr. A.S.M. (Ton) Dofferhoff (voorzitter)

Leden
drs. J.M. (Jacqueline) Bos
dr. J.C (Jacco) Geuze
dr. E.S. (Erwin) Zegers

 

 

Verpleegkundige staf

Voorzitter
mw. M. (Marike) Brugman 

Vicevoorzitter
mw. L. (Lucia) uit het Broek

Leden
mw. J. (Joscha) Falize
mw. L. (Linda) van Voorst-Jansen
P. (Patrick) Eken

Ondernemingsraad

Voorzitter
F. (Frans) van Heel

Ambtelijk secretaris /beleidsadviseur
mw. M.H. (Marleen) Menninga

Staf raad van bestuur

Secretaris raad van bestuur
mw. drs C. (Conny) Kranen

Secretaris raad van bestuur en raad van toezicht
Manager staf raad van bestuur
Hoofd juridische zaken

mw. mr. J.M.E. (Anneke) Langen

De secretaris raad van bestuur zorgt voor directe ondersteuning van de raad van bestuur en de ondersteuning van interne en externe communicatie van raad van bestuur-besluiten en berichten. De secretaris raad van bestuur stuurt interne organisatie-adviseurs/ projectmanagers aan die op strategische projecten werkzaam zijn en geeft leiding aan de klachtenfunctionaris.

Het hoofd juridische zaken is verantwoordelijk voor de behandeling van juridische vraagstukken en daaraan gerelateerde dossiers. Het hoofd juridische zaken werkt nauw samen met de klachtenfunctionaris.

Zorgunits

De zorgunits voeren de directe patiëntenzorg uit. Elk specialisme heeft een eigen zorgunit. De leiding ligt in handen van een medisch manager (een medisch specialist van het betreffende specialisme) en een manager bedrijfsvoering.

Capaciteitsunits

De capaciteitsunits stellen ondersteunende capaciteiten of produkten in de zorg beschikbaar aan de zorgunits. Bijvoorbeeld OK-capaciteiten of laboratoriumonderzoeken. 

Serviceunits

Hierin zijn alle adviserende en faciliterende functies in ondergebracht. De serviceunits ondersteunen de andere units en de raad van bestuur. Bijvoorbeeld P&O, financiële zaken en ICT.