Samenwerkingsmodel

In de organisatiestructuur van CWZ sturen we op de patiëntreis en op een optimale inzet van de beschikbare capaciteiten. Door deze structuur kunnen afdelingen en specialismen beter met elkaar samenwerken. In samenwerking tussen de horizontale en verticale assen komen de verantwoordelijkheden bij elkaar, zoals dat ook elke dag op de werkvloer gebeurt.

Vanaf januari 2023 werken we in het samenwerkingsmodel dat de nieuwe organisatiestructuur van CWZ is:

Zorgclusters

Op de verticale as zijn gelijksoortige capaciteiten onder één tactische aansturing bij elkaar gebracht. Alle afdelingshoofden en -leiders en overige medewerkers worden op basis van een gelijke capaciteitsfocus (diagnostiek, polikliniek, kliniek, acute zorg ondergebracht in een zorgcluster). De focus van deze aansturing ligt op de optimale inzet van beschikbare capaciteiten, en innovatie binnen en rond de betreffende capaciteit.

Stafclusters

Daarnaast bevinden zich op de verticale as de stafclusters. Deze zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, innovatie en inzet van de betreffende stafcapaciteiten. De zorgclusters in het primaire proces worden zo maximaal in staat gesteld om de inhoudelijke ambities waar te maken. De stafclusters worden aangestuurd door een manager bedrijfsvoering, die voor de zorgactiviteiten samenwerkt met, de afdelingshoofden/leiders, (een vertegenwoordiging van) de themaleiding of de medisch coördinatoren.

Op de horizontale as staat de inhoud centraal: ziekenhuisbrede, strategische thema’s en de medisch specialismen.