Adviesgremia

In CWZ kennen we 4 adviesorganen, die de belangen behartigen van verschillende groepen binnen en buiten ons ziekenhuis. Zij geven vanuit dat perspectief gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur.

Vereniging medische staf

Ruim 200 medisch specialisten die bij één van de 31 specialismen in CWZ werken, maken deel uit van dit adviesorgaan. De medische staf is sinds 21 januari 1998 een vereniging met eigen statuten. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor het strategisch medisch inhoudelijk beleid en de bijbehorende kwaliteit van zorg in het ziekenhuis. 

Voorzitter 
dr. A.S.M. (Ton) Dofferhoff (voorzitter)

Leden
drs. J.M. (Jacqueline) Bos
dr. J.C (Jacco) Geuze
drs. M. H.C. (Maartje) Willekens
dr. E.S. (Erwin) Zegers

Verpleegkundige staf

Dit adviesorgaan fungeert als netwerk waarbinnen verpleegkundigen in CWZ samenwerken, kennis delen en ervaringen bundelen. De verpleegkundige staf kent een bestuur, een verpleegkundig beraad en een bureau verpleegkundige staf. De doelstelling van de verpleegkundige staf is het medebewaken en stimuleren tot continue verbeteren van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg binnen CWZ. 

mw. Marike Brugman (voorzitter)
mw. Lucia uit het Broek
dhr. Patrick Eken
mw. Linda van Voorst
mw. Joscha Falize 

Ondernemingsraad

Dit adviesorgaan bestaat uit gekozen leden uit de organisatie en wordt geleid door een dagelijks bestuur. De OR behartigt de belangen van alle medewerkers in CWZ. De OR heeft het recht om te adviseren over besluiten van de raad van bestuur die over organisatorische onderwerpen gaan en moet instemmen met een besluit als het gaat om personele zaken. De rechten van de OR zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden en de CAO Ziekenhuiswezen. De ambtelijk secretaris van de OR is te bereiken via orcwz@verwijder-dit.cwz.nl.

Cliëntenraad

Dit adviesorgaan kijkt en denkt mee in ontwikkelingen van CWZ vanuit het perspectief van de patiënt. Belangrijkste doel is om de zorgverlening in ons ziekenhuis beter af te stemmen op de wensen en behoeften van patiënten. De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur op basis van medezeggenschap. Het bestuur kent 7 leden en een onafhankelijk voorzitter, die 8 keer per jaar bij elkaar komen. Lees meer over de cliëntenraad

Bestuursbureau

Secretaris raad van bestuur
mw. J. (Julia) Draaisma MSc

Secretaris raad van toezicht
mw. J. (Julia) Draaisma MSc

De secretaris raad van bestuur zorgt voor directe ondersteuning van de raad van bestuur en de ondersteuning van interne en externe communicatie van raad van bestuur-besluiten en berichten. De secretaris raad van bestuur stuurt interne organisatie-adviseurs/ projectmanagers aan die op strategische projecten werkzaam zijn en geeft leiding aan de klachtenfunctionaris.