Kwaliteit en veiligheid

CWZ wil u de beste zorg bieden op een veilige en persoonlijke manier. Wat er beter kan blijkt uit kwaliteitsmetingen, toetsingen door onszelf en door instanties van buitenaf, en ervaringen van patiënten. Zo verbeteren we voortdurend onze kwaliteit van zorg.

Meten kwaliteit zorgproces

In CWZ kijken we kritisch naar het zorgproces. Kunt u snel terecht, voldoet de zorg aan de kwaliteitseisen, vindt u het prettig in het ziekenhuis? Hierbij gebruiken we kwaliteitsindicatoren. Hoe meten we de kwaliteit van het zorgproces?

Meten resultaat behandeling

Behandelresultaten meten we aan de hand van PROMs. Dat zijn patiënt-gerapporteerde uitkomstindicatoren. We vragen patiënten voor en na de behandeling een digitale vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over het functioneren in het dagelijks leven en de ervaren kwaliteit van leven.

Hoe geven we inzicht in onze kwaliteit van zorg?

CWZ is open over de kwaliteit van zorg. We verstrekken kwaliteitsindicatoren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Zorginstituut Nederland. Deze kwaliteitsgegevens vindt u op de landelijke website ziekenhuischeck.nl. Hier vindt u keuze-informatie over een groot aantal behandelingen en informatie over de samenwerking tussen ziekenhuizen.

Kwaliteitskeurmerken

CWZ heeft een aantal belangrijke keurmerken. Zo voldoen we aan de kwaliteitseisen van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ) en de stichting Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Ook scoren we goed op Zorgkaart Nederland en hebben we het keurmerk ‘seniorvriendelijk ziekenhuis’ en ‘topemployer’. Er zijn ook specialismen of behandeltrajecten met een keurmerk. 

Sterftecijfers

Jaarlijks wordt voor elk ziekenhuis het sterftecijfer berekend, de Hospital Standardised Mortality Rate (HSMR). Dit sterftecijfer geeft de verhouding aan tussen het aantal mensen dat in een jaar overleed in het ziekenhuis en het aantal verwachte sterfgevallen in dat ziekenhuis.

Calamiteiten in patiëntenzorg

Hoewel onze zorgprofessionals hun uiterste best doen om goede zorg te bieden, kan er soms iets misgaan. Deze calamiteiten worden zorgvuldig onderzocht om ervan te leren en ze in de toekomst te voorkomen. Onze calamiteitencijfers vindt u in de Santeon jaarpublicatie calamiteitenonderzoek 2022.