Kwaliteit en veiligheid

CWZ heeft de ambitie om u de beste zorg te bieden op een persoonlijke manier. Om dat waar te maken, verzetten we achter de schermen veel werk. We meten de kwaliteit, laten ons door instanties van buitenaf toetsen en verbeteren alles wat we niet goed genoeg vinden.

Verbeteren

Uit indicatoren, toetsingen en de ervaringen van patiënten blijkt wat er beter kan in CWZ. Onze medewerkers hebben al veel ervaring met het doorvoeren van verbeteringen. Als het nodig is, worden zij bij het verbeteren van de kwaliteit ondersteund door de unit kwaliteit, veiligheid en verantwoording. Deze unit heeft expertise en ervaring op het gebied van patiëntveiligheid, kwaliteit, logistiek, patiëntgerichtheid en methodes om zaken te verbeteren.

Op de volgende pagina’s wordt toegelicht op welke manieren de kwaliteit van de zorg in CWZ in kaart wordt gebracht. Hierbij wordt ook toegelicht wat CWZ hier vervolgens mee doet.