Taalonderzoek

Door middel van dit onderzoek wordt er in kaart gebracht op welke gebieden de taal is aangetast.

U krijgt dit onderzoek als de arts of logopedist vermoedt dat u afasie heeft. Het gaat hier om lezen, schrijven, begrijpen en/of spreken. De logopedist bespreekt de resultaten met u. Een ander woord voor taalonderzoek is afasieonderzoek.

Hoe verloopt een taalonderzoek?

Bij dit onderzoek krijgt u verschillende opdrachten om uit te voeren. De logopedist zal deze met u bespreken.

Waar vindt een taalonderzoek plaats?

Taalonderzoek gebeurt aan het bed of op de afdeling logopedie.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.