Röntgenonderzoek van de blaas bij kinderen

Onderzoek van de blaas met behulp van röntgen. 

Een kind ondergaat dit onderzoek om een oorzaak te vinden van blaas- of plasklachten. Bij een röntgenonderzoek van de blaas worden de blaas en soms de plasbuis zichtbaar gemaakt met behulp van rontgenstraling en contrastvloeistof. De medische naam van het onderzoek is mictiecystografie (afgekort MCG).

Hoe verloopt een röntgenonderzoek van de blaas bij kinderen?

 • Er wordt op de poli of de afdeling een katheter ingebracht.
 • Een verpleegkundige brengt ouder en kind naar de afdeling radiologie.
 • In een onderzoekskamer wordt door een speciaal opgeleide laborant, de contrastvloeistof via de katheter in de blaas gebracht.
 • Als de blaas goed gevuld is, maakt deze laborant een aantal foto’s.
 • Hiervoor schuift het röntgenapparaat boven het kind. Het apparaat maakt een zoemend geluid als de foto wordt gemaakt.
 • De radiologisch laborant vertelt tijdens het onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. Als er vragen zijn kunnen deze gewoon gesteld worden tijdens het onderzoek.
 • Na het onderzoek wordt de katheter verwijderd en worden er foto’s gemaakt terwijl het kind plast.
 • Hiervoor wordt het kind in een soort (zwem)band gezet en wordt de plas opgevangen in een plastic bakje.
 • Afhankelijk van de leeftijd van het kind kan dit enige tijd in beslag nemen.
 • Het kind kan wat afgeleid worden met een flesje drinkenof een knuffeltje of speeltje.
 • Tenslotte wordt er nog een foto van de lege blaas gemaakt.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Waar vindt een röntgenonderzoek van de blaas bij kinderen plaats?

Een röntgenonderzoek van de blaas vindt plaats op de doorlichtkamer van de afdeling radiologie.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.