Psychologisch onderzoek bij kinderen

Het doel van een psychologisch onderzoek is: het beter begrijpen van klachten en het geven van adviezen voor verdere behandeling.

De onderzoeksresultaten geven inzicht in de sterkere en zwakkere kanten van het kind. Ze kunnen helpen bij het vinden van een geschikte behandeling. De inhoud van elk psychologisch onderzoek is anders, omdat elk onderzoek zijn eigen vraag heeft. Er zijn verschillende soorten onderzoek: neuropsychologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en intelligentie onderzoek.

Welke soorten psychologisch onderzoek zijn er?

Neuropsychologisch onderzoek
Bij een neuropsychologisch onderzoek ligt de nadruk op cognitieve klachten. Voorbeelden van cognitieve klachten zijn concentratie- of geheugenproblemen. Deze klachten en de gevolgen van deze klachten voor het dagelijks leven worden in kaart gebracht. Op basis van neuropsychologisch onderzoek geven we informatie over het ontstaan van de klachten. De klachten komen bijvoorbeeld door een hersenaandoening. Ook geven we adviezen over hoe het kind het beste met de klachten kan omgaan en welke mogelijkheden voor behandeling of begeleiding er zijn. Neuropsychologische tests meten onder andere het:

 • geheugen
 • concentratievermogen
 • werktempo
 • waarneming
 • taal en spraak
 • ruimtelijk inzicht
 • planning.

Persoonlijkheidsonderzoek
Bij een persoonlijkheidsonderzoek ligt de nadruk op de emotionele en sociale vaardigheden. Bijvoorbeeld: hoe gaat het kind om met problemen of emoties? Inzicht op dit gebied kan het kind helpen om zichzelf, zijn situatie en problemen beter te begrijpen, zodat het er beter mee om kan gaan. Op basis hiervan geven we advies over een passende behandeling of begeleiding.

Intelligentieonderzoek
Bij een intelligentieonderzoek wordt gekeken naar de sterke en minder sterke kanten. We kijken naar wat de mogelijkheden zijn voor het kind, mogelijkheden voor thuis en/of op school. Het onderzoek kan helpen om te ontdekken waar problemen vandaan komen. Bijvoorbeeld: wanneer doet het kind iets dat eigenlijk te moeilijk is?

Toon meer

Hoe verloopt een psychologisch onderzoek bij kinderen?

 • Je kind wordt persoonlijk uitgenodigd voor het onderzoek. Dit gebeurt meestal schriftelijk.
 • Het psychologisch onderzoek begint met een gesprek waarin we de klachten in kaart brengen. Het gesprek wordt gevoerd door de psycholoog die het psychologisch rapport gaat schrijven.
 • In het gesprek kunnen het kind en de ouders aangeven waar het last van heeft. Er is ook ruimte voor het inbrengen van eigen vragen over de klachten.
 • Vervolgens neemt de psychologisch medewerker een aantal tests, vragenlijsten en soms interviews af.
 • Het kind krijgt uitleg over de tests, opgaven, vragenlijsten en beantwoordt eventuele vragen. Dit duurt ongeveer één tot twee dagdelen. Het kan zijn dat het onderzoek niet in één keer maar in meerdere keren wordt afgenomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het kind snel vermoeid is. De keuze voor de tests en vragenlijsten is afhankelijk van de vraag.

De meeste kinderen vinden de tests leuk om te doen. Met behulp van vragenlijsten brengen we onder andere psychische klachten, probleemoplossende vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken of de manier van omgaan met andere mensen in kaart.

Na het onderzoek worden de resultaten uitgewerkt in een psychologisch rapport. Na ongeveer drie weken bespreekt de psycholoog de bevindingen met de ouders en soms met het kind erbij. We maken hiervoor een afspraak. Ouders en kind hebben een adviesgesprek met de psycholoog. Die heeft ook het eerste gesprek  gevoerd en de rapportage geschreven. 

Bovenstaande tekst is afkomstig van de website van het NIP en de site van hetRadboudumc.

Waar vindt een psychologisch onderzoek bij kinderen plaats?

Een psychologisch onderzoek vindt plaats op de afdeling medische psychologie (C14).

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.