Plakproeven

Bij plakproeven wordt onderzocht of u allergisch bent en voor welke stoffen.

Eczeemplekken kunnen een allergische reactie zijn op een bepaalde stof. Om te kijken voor welke stoffen u allergisch bent kunnen er plakproeven worden gedaan.

Hoe verlopen plakproeven?

Tijdens een gesprek beslist de dermatoloog samen met u welke stoffen er getest gaan worden. De te testen stoffen worden op kleine doekjes met pleisters op uw rug geplakt. Plakproeven bestaat uit drie afspraken:

  • Eerst worden de plakkers met bepaalde stoffen op uw rug geplakt. 
  • Na 48 uur mogen de plakkers er af en wordt er gekeken naar eventuele reacties. 
  • Na 72 uur wordt er weer gekeken naar eventuele reacties en worden de resultaten besproken.

Waar vinden plakproeven plaats?

Plakproeven vinden plaats op de afdeling dermatologie in CWZ.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.