Familieonderzoek erfelijkheid hoog cholesterol-vetgehalte in het bloed

Tijdens dit onderzoek wordt onderzocht of uw verhoogde cholestorol erfelijk is.

Familieonderzoek bij erfelijk hoog cholesterol en/of vet wordt vaak gedaan bij uw eerstegraads familieleden. Dit zijn uw broers/zussen en ouders. Familieonderzoek wordt vaak uitgevoerd bij erfelijke aandoeningen.

De minimumleeftijd voor dit onderzoek is 17 jaar. Het doel van het onderzoek is om bij u een betere diagnose te stellen. Dit gebeurt op basis van de bloeduitslagen van uw familieleden. Daarnaast is het doel om familieleden met erfelijk hoog cholesterol en/of vetgehalte op te sporen en als de aandoening aanwezig blijkt het risico op hart- en vaatziekten te verlagen.

Toon meer

Hoe verloopt een familieonderzoek?

In CWZ Nijmegen wordt familieonderzoek als volgt gedaan: u geeft de namen, geboortedata en adressen van uw eerstegraads familieleden door aan de doktersassistente van de internist. U krijgt folders over familieonderzoek en laboratoriumformulieren mee voor uw familieleden. Aan al uw familieleden wordt gevraagd of ze hun cholesterol willen laten meten. Dit kan met behulp van het bijgevoegde laboratoriumformulier, dan komt de uitslag direct bij de internist van CWZ. Maar het bloedprikken kan ook via de eigen huisarts of een andere arts. Het is belangrijk dat álle cholesterol- en vetwaarden bij de internist terecht komen. De internist beoordeelt alle uitslagen en stelt uw diagnose bij als dat nodig is. De familieleden krijgen schriftelijk bericht.

Waar vindt een familieonderzoek plaats?

Het familieonderzoek wordt georganiseerd vanuit de polikliniek interne geneeskunde samen met de patiënt. Het bloedonderzoek wordt uitgevoerd bij een prikpost in CWZ, bij de huisarts, of op een andere plaats waar bloed kan worden afgenomen.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.