Bijschildklierscintigrafie

Met een bijschildklierscintigrafie kijkt de arts of uw bijschildklieren te snel werken.

Hiervoor maakt de laborant een aantal foto's van uw bijschildklieren en uw schildklier. Een bijschildklierscintigrafie is een nucleair onderzoek.

Hoe verloopt een bijschildklierscintigrafie?

Voor een bijschildklierscintigrafie is geen speciale voorbereiding nodig. Bent u (misschien) zwanger? Dan moet u dit aan uw arts vertellen.

  • In de onderzoekskamer krijgt u een injectie in uw arm met een licht radioactieve stof. 
  • U voelt de prik. Maar van de radioactieve stof merkt u niets. 
  • De radioactieve stof wordt opgenomen in de bijschildklieren. 
  • Daarna gaat u op een onderzoekstafel liggen met boven u een camera. 
  • Een half uur en anderhalf uur na de injectie maakt de laborant foto's van uw hals en borstholte.

Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.

Het hele onderzoek duurt ongeveer twee en een half uur.

U krijgt de uitslag van het onderzoek van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Waar vindt een bijschildklierscintigrafie plaats?

Een bijschildklierscintigrafie vindt plaats op de afdeling nucleaire geneeskunde (B48).

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.