Verzekering van ziekenhuiszorg

Ziekenhuiszorg kan financiële gevolgen voor u hebben. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten.

Wat betaalt de verzekeraar en wat betaalt u zelf?

Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een verplicht eigen risico en mogelijk een eigen bijdrage. Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis, moet u mogelijk (een deel van) de kosten zelf betalen.

Verwijzing nodig

Uw zorgverzekeraar vergoedt alleen ziekenhuiszorg als u een verwijzing heeft. Lees meer over verwijzing naar CWZ.

Verplicht eigen risico in 2022: 385 euro

Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het verplichte eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Dit betekent dat u per kalenderjaar de eerste 385 euro aan kosten voor medisch-specialistische zorg die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u ook een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het verplichte en vrijwillige eigen risico samen is maximaal 885 euro.

Declaratie van het eigen risico

Het eigen risico wordt op jaarbasis berekend. De verrekening hiervan gebeurt door de zorgverzekeraar en vindt plaats aan de hand van de startdatum van uw DBC subtraject. Het is mogelijk dat dit over een ander jaar gaat dan het jaar waarin u het ziekenhuis bezocht heeft. De afbeelding laat zien hoe dit in zijn werk gaat en welke regels hiervoor gebruikt moeten worden. Meer informatie op de website van zorgwijzer.nl.

Zorg die WEL valt onder de basisverzekering

Elk jaar wordt opnieuw bepaald welke zorg onder de basisverzekering valt. Dat geldt voor de meeste zorg die het ziekenhuis verleent. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar als u naar een ziekenhuis gaat dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Het ziekenhuis stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verrekent na betaling van de ziekenhuisfactuur het eigen risico en eigen bijdrage met u.

Spoedeisende zorg

Bezoekt u de spoedeisende hulp van een ziekenhuis? Dan vallen de kosten onder uw eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico, dan krijgt u die extra kosten vergoed. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract met het ziekenhuis heeft. Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis.

Zorg die NIET valt onder de basisverzekering

Sommige ziekenhuiszorg valt niet (helemaal) onder de basisverzekering. Bijvoorbeeld sommige poliklinische fysiotherapie behandelingen. Dat betekent dat u de rekening – of een deel daarvan - zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Het verplicht eigen risico geldt niet voor de zorg uit de aanvullende verzekering.

Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering vallen, volledig zelf betalen. Het ziekenhuis stuurt deze rekening rechtstreeks naar u toe.

Zorg zonder medische noodzaak

Zorg zonder medische noodzaak wordt nooit vergoed uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf.

Meer over zorg zonder een medische noodzaak

Onder meer de volgende zorg zonder medische noodzaak gebeurt in CWZ:
Sterilisatie man
Hersteloperatie sterilisatie man
Verwantschapsonderzoek
Esthetische chirurgie
Bepaalde oogheelkundige behandelingen

Als u niet verzekerd bent

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u toch niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. Wilt u weten hoeveel een behandeling gaat kosten? In de prijslijst ziet u wat u moet betalen.  

Onverzekerd, wat nu? (folder)