Prijs ziekenhuiszorg

Wat kost uw behandeling? Hier vindt u onze actuele prijslijsten.

Ziekenhuizen gebruiken Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose en behandeling bij uw zorgvraag horen. Er zijn ruim 4500 DBC’s met elk een eigen prijs. Uw totale behandeling (van de eerste afspraak tot en met de laatste controle) kan uit meerdere DBC’s bestaan. De prijs is afhankelijk van de soort behandeling. Ook is de prijs afhankelijk van aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld een CT-scan).

Wat kost uw behandeling?

De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van die behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in CWZ nodig. Soms zijn onderzoeken nodig. De prijzen van de meeste ziekenhuisbehandelingen zijn tot stand gekomen door onderhandelingen tussen uw zorgverzekeraar en CWZ. Een klein gedeelte van de prijzen is bepaald door de overheid.

Actuele prijslijst

Wilt u een indicatie hoeveel een behandeling gaat kosten? In de prijslijst hieronder ziet u wat u moet betalen. Voor aanvullende informatie over prijzen kunt u contact opnemen met het contactcentrum zorgkosten.

Standaardprijslijst vanaf januari 2024

Standaardprijslijst vanaf januari 2023

Voorwaarden standaardprijslijst

De standaardprijslijst is onder voorbehoud. Als landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van de standaardprijslijst, dan behouden wij ons het recht voor om dat te doen. Uiteraard altijd in overeenstemming met de huidige wetgeving en richtlijnen. Het kan zijn dat er prijsverschil is tussen het moment van opvragen van de prijs en de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt). Dan is de prijs op het laatstgenoemde moment altijd van toepassing. Natuurlijk streeft CWZ naar de beste kwaliteit van zorg. Voor meer inzicht klik op de prestatie-indicatoren van CWZ.

Begrippen die voorkomen op de prijslijst

Prestatiecode: aan elke Diagnose Behandeling Combinatie is een unieke code toegekend. Deze code is voor alle ziekenhuizen in Nederland gelijk.

Omschrijving prestatie: een bondige omschrijving van de diagnose en de behandeling.

Totaalprijs: dit is de prijs van zowel de ziekenhuiskosten als de honorariumkosten die gemaakt worden door de artsen. In 2015 is er sprake van een integraal tarief.

Eerdere standaardprijslijsten:

Standaardprijslijsten 1 januari 2022 tot 1 januari 2023

Standaardprijslijsten 1 januari 2021 tot 1 januari 2022