Training ontspanningsvaardigheden

Tijdens deze vaardigheidstraining leert u door oefeningen een juiste en diepe ontspanning te bereiken.

U krijgt hierdoor geleidelijk meer controle over de spanning in uw lichaam. De training is bedoeld voor mensen die hun lichamelijke en psychische gezondheid willen verbeteren.

In het leven krijgt iedereen wel eens te maken met stress of spanningen. Ons lichaam en onze spieren zijn veel vaker gespannen dan wij zelf opmerken. Over het algemeen is een reactie van het lichaam op spanning niet slecht. Maar langdurige spanning heeft een ongunstige invloed op lichaam en geest. En kan op lange termijn zorgen voor lichamelijke of psychische klachten.

Door ontspanningsoefeningen is het mogelijk lichamelijke en psychische klachten te voorkomen, reeds bestaande klachten te verminderen of te verhelpen en het herstel na ziekte te bevorderen. Daarbij leert u tijdens de ontspanningsoefeningen ook om de aandacht op het eigen lichaam te richten zodat u gevoeliger wordt voor de signalen die het lichaam uitzendt. Met als uiteindelijke doel het tijdig leren (h)erkennen van stresssignalen.

Toon meer

Hoe verloopt een training ontspanningsvaardigheden?

  • U kunt zich aanmelden via uw behandelend specialist of verpleegkundig specialist. U wordt daarna uitgenodigd voor een intakegesprek om te zien of deze training geschikt voor u is. Als u reeds onder behandeling bent bij de afdeling medische psychologie, kunt u zich via uw behandelend psycholoog voor de training aanmelden.
  • De training start bij voldoende aanmeldingen en bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten van ongeveer 1 uur. De groep bestaat uit maximaal 8 personen met uiteenlopende aandoeningen en wordt begeleid door een psycholoog.
  • In de training werkt de psycholoog met verschillende oefenvormen, zoals progressieve spierontspanningsoefeningen, aandachtsoefeningen en geleide meditatie technieken.
  • Daarnaast wisselen de deelnemers soms onderlinge ervaringen met het oefenen uit. De training werkt het beste als u er thuis ook tijd aan besteedt, ongeveer een half uur per dag.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.