Schildklieroperatie

Bij een schildklieroperatie verwijdert de arts (een deel van) de schildklier.

Een schildklieroperatie wordt ook wel een strumectomie of thyreoïdectomie genoemd. Mensen kunnen goed leven zonder schildklier. Wanneer een groot deel van de schildklier is verwijderd, is vaak medicatie nodig om het schildklierhormoon in het bloed op peil te houden.

Bij een aandoening aan de schildklier wordt in de meeste gevallen eerst een andere behandeling geprobeerd. Als deze niet werkt, kan een operatie nodig zijn. Dit kan verschillende redenen hebben:

  • er zit een zwelling in de schildklier, die mogelijk kwaadaardig is
  • de schildklier bevat vele grote zwellingen die klachten geven, bijvoorbeeld bij het ademhalen of slikken
  • de zwellingen kunnen een cosmetisch probleem zijn
  • de schildklier werkt te hard (hyperthyreoïdie) en dat is niet met medicijnen in de hand te houden.
Toon meer

Hoe verloopt een schildklieroperatie?

Eerst wordt u onder narcose gebracht. U bent dan volledig verdoofd. De arts maakt een snee in uw hals. Door deze snee kan de schildklier meestal gemakkelijk worden bereikt. Dan verwijdert de arts de schildklier. Dit gebeurt soms maar voor een gedeelte, bijvoorbeeld bij een zwelling. Maar de schildklier kan ook helemaal worden weggehaald, bijvoorbeeld bij schildklierkanker. Wat bij u gebeurt, hangt af van uw klachten. De schildklieroperatie duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. 

Waar vindt een schildklieroperatie plaats?

De schildklier operatie wordt gedaan op de operatiekamer van CWZ. U wordt behandeld op de afdeling chirurgie-heelkunde.

Folder

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.