Scaphoidfractuur behandeling

Operatie aan een breuk in het polsbotje. 

Scaphoidfractuur is de medische naam voor een breuk van het polsbotje (scaphoid). Van alle breuken in de pols komt deze het meest voor. Als de breuk na 4 maanden niet genezen is, volgt meestal een operatie.

Hoe verloopt een behandeling bij een scaphoidfractuur?

Tijdens de operatie maakt de arts de botfragmenten met een schroef aan elkaar vast.

Waar vindt de behandeling bij een scaphoidfractuur plaats?

Deze gebeurt in het behandelcentrum CWZ en wordt uitgevoerd door de afdeling plastische chirurgie.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.