Runningtherapie

Bij runningtherapie wordt hardlopen ingezet als therapie bij uw psychische klachten.

Het is een aanvullende en ondersteunende vorm van therapie. Deze vormt een goede combinatie met psychotherapie en/of medicatie. Runningtherapie is een bewezen effectieve behandeling voor stemmingsstoornissen. 

Runningtherapie is een onderdeel van psychomotorische therapie (PMT). Bij PMT staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport, spel, ontspanning of lichaamsgerichte oefeningen komt u letterlijk in beweging of staat u stil bij ervaringen. Er is altijd overleg tussen uw psychomotorische therapeut en uw behandelaar.

Runningtherapie is geschikt voor patiënten van alle leeftijden. Bij CWZ komen patiënten vanaf 18 jaar in aanmerking voor deze therapie. De therapie is speciaal geschikt voor patiënten die onder behandeling zijn in verband met stemmingsproblemen, zoals: een depressie, een angststoornis en/of psychosociale klachten.

 

Toon meer

Hoe verloopt runningtherapie?

Runningtherapie wordt aangeboden aan een groep van maximaal 8 deelnemers. Het is een open groep. Dit betekent dat er tussendoor nieuwe deelnemers kunnen aansluiten. De sessies worden begeleid door ervaren psychomotorisch therapeuten. 

Aan het begin van de sessie is er een incheckmoment, waarbij alle deelnemers een kort vragenformulier invullen. Daarna verplaatst de groep zich naar buiten. Er wordt een vaste route gelopen. Vooraf is er een gezamenlijke warming-up en achteraf een gezamenlijke cooling-down. 

Elke patiënt kan 14 weken deelnemen aan runningtherapie. Daarna wordt de behandeling afgerond. Binnen deze 14 weken zijn er telkens twee hardloopmomenten per week. Elke deelnemer wordt verwacht bij alle sessies. Aanmelden gaat via de behandelaar. 

Waar en wanneer vindt runningtherapie plaats?

  • Tijdstip
    Runningtherapie wordt twee keer per week gegeven:
    • maandag van 14.00 tot 15.15 uur
    • donderdag van 14.00 tot 15.15 uur
  • Plaats
    • De start is op de afdeling psychiatrie A14/15, melden op de polikliniek psychiatrie. Hiervandaan gaat de groep naar buiten, naar het buitenterrein van CWZ en het Goffertpark. 

Folder

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.