Revalidatie na amputatie arm of been

Na een amputatie krijgt u begeleiding bij de revalidatie. 

Hoe verloopt de revalidatie na amputatie arm of been?

In het ziekenhuis
Direct na de amputatie begint u met revalidatie en oefentherapie. Een revalidatiearts en een fysiotherapeut begeleiden u hierbij. De physician assistant en de revalidatiearts bekijken waar de verdere revalidatie het beste kan plaatsvinden. Van de fysiotherapeut krijgt u oefeningen die de spieren van het overgebleven deel van uw arm of been sterker maken.

Na ontslag uit het ziekenhuis
Eenmaal uit het ziekenhuis gaat u verder met revalideren. Dat kan in een verpleeghuis of een revalidatiecentrum. Behalve van de revalidatiearts en de fysiotherapeut krijgt u hulp van een ergotherapeut en een maatschappelijk werker of psycholoog.

Maatschappelijk werker of pyscholoog
De maatschappelijk werker of psycholoog begeleidt u bij het verwerken en leren accepteren van de amputatie. Bij haar kunt u ook terecht met eventuele relatieproblemen na de amputatie of angst- en schaamtegevoelens.

Ergotherapeut
De ergotherapeut zorgt ervoor dat u straks weer zo veel mogelijk alles zelf kunt doen. Zij helpt u om de beste manier te vinden om te zitten, te staan, een kopje koffie te halen, u aan te kleden en al die andere handelingen die eerst zo vanzelfsprekend waren.

Waar vindt de revalidatie plaats na amputatie arm of been?

De revalidatie gebeurt in eerste instantie op de verpleegafdeling en later in het revalidatiecentrum of verpleeghuis.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.