Pulmonale hypertensie medicijnen

Bij de behandeling van pulmonale hypertensie kan de arts medicijnen voorschrijven.

De oorzaak van de hypertensie bepaalt welke behandeling gekozen wordt. Soms kan de ziekte genezen, soms niet. Ook dit hangt af van de oorzaak.

Hoe verloopt de behandeling met medicijnen bij pulmonale hypertensie?

Mensen met pulmonale hypertensie krijgen vaak veel verschillende medicijnen. De behandeling bestaat uit:

  • medicijnen die de bloedvaten in de longen wijder maken
  • in sommige gevallen bloeddrukverlagende medicijnen
  • in sommige gevallen antistollingsmedicijnen
  • in sommige gevallen plastabletten
  • in sommige gevallen medicijnen die zorgen voor een goed hartritme
  • in sommige gevallen een dieet (bijvoorbeeld weinig zout, weinig drinken)
  • in sommige gevallen zuurstof.

Andere behandelingen
Als de oorzaak een longembolie is, kan de arts de bloedklonters in de vaten verwijderen. In sommige uitzonderlijke gevallen biedt een longtransplantatie oplossing.

Waar vindt de behandeling met medicijnen bij pulmonale hypertensie plaats?

In het algemeen krijgt u medicijnen in een derdelijnscentrum (Radboudumc).

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.