Plaatselijk onderbinden

Dit is een behandeling bij spataderen (varices).

Wanneer de eerste klep in de lies of knieholte lek is kan de ader plaatselijk worden onderbonden door een kleine snede. Dit heet ook wel een crossectomie.

Hoe verloopt plaatselijk onderbinden?

Tijdens de behandeling maakt de arts eerst een kleine snede in de lies of in de knieholte. Vervolgens zoekt de arts de verbinding van de oppervlakkige ader met de grote beenader en onderbindt deze. Ook andere zijverbindingen met de oppervlakkige ader worden onderbonden. Het plaatselijk onderbinden gebeurt vaak in een dagbehandeling. Eventueel aanwezige en zichtbare spataders na de behandeling kan de arts wegspuiten.

Waar vindt plaatselijk onderbinden plaats?

Plaatselijk onderbinden gebeurt op de afdeling heelkunde van CWZ. 

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.