Plaatselijk onderbinden

Het onderbinden van een ader door middel van een kleine snede. 

Wanneer de eerste klep in de lies of knieholte lek is kan de ader plaatselijk worden onderbonden door een kleine snede. Dit heet ook wel een crossectomie.

Wat gebeurt er tijdens plaatselijk onderbinden?

Tijdens de behandeling maakt de arts eerst een kleine snede in de lies of in de knieholte. Vervolgens wordt de verbinding van de oppervlakkige ader met de grote beenader opgezocht en onderbonden. Ook andere zijverbindingen met de oppervlakkige ader worden onderbonden. Het plaatselijk onderbinden wordt vaak in een dagbehandeling uitgevoerd. Eventueel aanwezige en zichtbare spataders na de behandeling kunnen worden weggespoten.

Waar gebeurt plaatselijk onderbinden?

Plaatselijk onderbinden gebeurt op de afdeling heelkunde van CWZ. 

Meer over plaatselijk onderbinden

Sinds kort valt het wegspuiten van spataderen niet meer onder de vergoede zorg en zult u deze behandeling zelf moeten bekostigen. De kosten die hieraan verbonden zijn wanneer u zich in het CWZ laat behandelen zullen op korten termijn bekend gemaakt worden.

Praktische informatie

Maatregelen corona

Houd u aan de corona-maatregelen van CWZ om besmetting te voorkomen.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.