Peyronie, ziekte van operatie

Een operatie om de kromstand van de penis te corrigeren. 

Mannen met de ziekte van Peyronie hebben last van een ‘kromme penis’. De kromstand van de penis is goed te corrigeren. De operatie waarbij de penis recht wordt gezet heet ‘een operatie volgens Nesbitt’.

Hoe verloopt de Nesbitt operatie?

Bij de ziekte van Peyronie zit er bindweefsel aan de wand van de zwellichamen. Dit bindweefsel krimpt, zodat de penis krom trekt. Om dit op te lossen wordt de tegenoverliggende kant ook iets ingekort. In totaal wordt de penis dus ietsje korter dan ervoor. Om bij de zwellichamen te komen moet de uroloog meestal een besnijdenis doen. Daarna controleert de hij het effect van de operatie door het inspuiten van vocht in de zwellichamen, waardoor een kunstmatige erectie ontstaat. Bij deze operatie krijgt u narcose of een ruggenprik. Aan het eind van de operatie wordt een katheter ingebracht en een drukverband aangelegd, om bloeduitstortingen te voorkomen. Beide worden meestal de volgende ochtend verwijderd.

Waar vindt de Nesbitt operatie plaats?

U meldt zich op de verpleegafdeling urologie. De operatie vindt plaats in de operatiekamer (OK) van CWZ. 

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.