Operatie gebroken heup

Tijdens deze operatie herstelt de chirurg een gebroken heup.

Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van het soort breuk. Als u in CWZ wordt opgenomen met een gebroken heup neemt u deel aan Collum Care.

Collum Care is een project om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen: van binnenkomst op de spoedeisende hulp tot en met de laatste nacontrole. Ook de samenwerking met revalidatiecentra valt hieronder.

Toon meer

Hoe verloopt de operatie van een gebroken heup?

Eerst wordt u onder narcose gebracht of krijgt u de ruggenprik. Daarna maakt de chirurg een snee aan de zijkant van uw bovenbeen om bij het heupgewricht te kunnen komen. De operatie kan op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van de soort breuk:

  • Kophalsprothese: de heupkop wordt vervangen door een prothese. Na de operatie mag het been direct worden belast.
  • Platen en schroeven: de eigen heupkop wordt behouden en de heup wordt gerepareerd met schroeven en pinnen. Meestal mag u het been direct belasten, dit hangt af van de soort breuk en de operatietechniek.
  • Volledige heupprothese: de heupkop en de heupkom worden vervangen door een heupprothese. Na de operatie mag u het been direct belasten.

De operatie duurt 1 tot 2 uur.

Na de operatie
Na 5 tot 7 dagen heeft u geen medische behandeling meer nodig. Is het nodig om langer te revalideren, dan gaat u tijdelijk naar een revalidatieafdeling in het verpleeghuis. De eerste 6 tot 8 weken loopt u met krukken of rollator. Als u zonder hulpmiddel kunt lopen (ongeveer 2 maanden na de operatie) mag u in overleg met de orthopeed weer fietsen en autorijden. Hoe lang dit duurt, verschilt per persoon. Uw arts vertelt u meer over uw situatie. 

Waar vindt de operatie gebroken heup plaats?

U wordt behandeld door orthopedie of van heelkunde. De operatie vindt plaats in de operatiekamer.

Hoe herstellen op een revalidatieafdeling buiten CWZ?

Herstellen van een gebroken heup vergt vaak veel van u en uw familie. Daarom is voor u zelf en voor uw familie vaak het beste om na de operatie en ziekenhuisopname verder te herstellen op een revalidatie afdeling van een verpleeghuis. We werken samen met ZZG herstelhotelverpleeghuis Waelwick, verpleeghuis Elizabeth en verpleeghuis de Lingehof. In deze verpleeghuizen wordt voor u een revalidatieprogramma opgesteld in samenwerking met CWZ. Het is de bedoeling dat u na de revalidatie weer naar uw eigen woonsituatie kunt terugkeren. Eventueel krijgt u thuis aanvullende hulp van de thuiszorg. Zo krijgt u van het begin tot het einde van de behandeling de best mogelijke zorg.

Folder

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.