Neuscaustiek

Bij neuscaustiek worden de bloedvaatjes in de neus dichtgebrand.

Dit gebeurt bij mensen die erg veel last hebben van bloedneuzen. Bij sommige mensen komt een bloedneus wel dagelijks voor. Dit kan erg lastig zijn tijdens de dagelijkse bezigheden.

Hoe verloopt neuscaustiek?

De KNO-arts brandt de bloedvaatjes in de neus dicht. Zo kan er niet meer spontaan een bloedneus ontstaan.

Waar vindt neuscaustiek plaats?

Neuscaustiek vindt plaats op de OK (operatiekamer)

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.