Lumbale sympathicus blokkade

Door de zenuw aan de voorkant van de lendenwervels te blokkeren neemt pijn af en kan de doorbloeding in de benen verbeteren.

De zenuwbaan heet lumbale sympathicus. Deze is onderdeel van het zenuwstelsel waar we geen controle over hebben (het autonoom zenuwstelsel of het onwillekeurige zenuwstelsel).

Deze regelt bijvoorbeeld hoeveel bloed er naar de bloedvaten gaat. Ook pijn wordt hierdoor beïnvloed.

Toon meer

Hoe verloopt een blokkade van de lumbale sympathicus?

De behandeling wordt uitgevoerd bij de lendenwervels. Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. Allereerst wordt de plaats van de behandeling door middel van röntgendoorlichting bepaald en afgetekend op de huid. Na het schoonmaken van de huid met een desinfecterende vloeistof wordt de rug met steriele doeken afgedekt. Onder plaatselijke verdoving wordt een dunne naald in de buurt van de zenuw geplaatst. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van doorlichting met röntgenstraling, die laat zien of de naald de juiste plaats heeft bereikt. De plaatselijke verdoving kan een kort, branderig gevoel geven. Ook kunt u tintelingen of een kortdurende pijn ervaren.

Bij een definitieve lumbale blokkade wordt naast de lokale verdoving bij de lumbale zenuwbanen ook vaak een kleine hoeveelheid alcohol of phenol bij het lumbale zenuwbanen gegeven om deze te blokkeren.

Waar vindt een blokkade van de lumbale sympathicus plaats?

Een blokkade van de lumbale sympathicus gebeurt op de pijnkliniek.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.