Longfibrose behandeling

Bij longfibrose zijn meerdere behandelingen mogelijk.

De oorzaak van de longfibrose bepaalt welke behandeling wordt gekozen.

Hoe verloopt de behandeling van longfibrose?

  • Als er een onderliggende ziekte wordt gevonden zoals reuma, dan wordt gestart met een reumabehandeling.
  • Als er medicijnen gebruikt worden die schade kunnen veroorzaken aan de longen, dan zullen deze gestopt worden.
  • Als er geen onderliggende oorzaak is, noemen we dit idiopatische longfibrose (IPF). Er is daarvoor geen standaard behandeling die de ziekte kan genezen. Wel is het mogelijk door de behandeling met anti-fibrotische middelen de ziekte af te remmen. Streven is om de ziekte hiermee stabiel te houden. Deze middelen worden gedurende 3-6 maanden op proef gegeven. Daarna wordt het effect gemeten. Bij een goed effect worden deze medicijnen verlengd.
  • Als de longfunctie verder achteruit gaat, wordt gestart met zuurstof therapie.
  • Als de behandeling niet voldoende helpt, is voor een deel van de patiënten longtransplantatie te overwegen.

Waar vindt de begeleiding van longfibrose plaats?

De behandeling bij longfibrose gebeurt op de afdeling longziekten

Leven met een ziekte die niet meer over gaat en langzaam leidt tot meer klachten en beperkingen is niet gemakkelijk. Het is hierbij vaak lastig om de beperkingen te accepteren en om te gaan met de verdrietige of angstige gevoelens die hierbij kunnen optreden. Naast de medische zorg, zijn onze longverpleegkundigen een belangrijke steun. Zij ondersteunen u bij de behandeling met medicijnen en zuurstoftherapie en geven u praktische tips.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.