Laxeermiddelen kinderen

Kinderen die last hebben van een verstopping (obstipatie) kunnen laxeermiddelen krijgen.

Daarnaast geeft de kinderarts adviezen op maat bij verstopping. 

Hoe verloopt een behandeling met laxeermiddelen bij kinderen

Er zijn verschillende soorten laxeermiddelen:

  • PEG 3350/4000 bevattende laxeermiddelen (zoals Movicolon en Forlax). Deze middelen voorkomen dat vocht wordt onttrokken aan de ontlasting waardoor deze zacht blijft. De dosering is afhankelijk van de leeftijd, ernst van de verstopping en de fase van de behandeling. Deze middelen worden vaak langere tijd gebruikt, eerder maanden dan weken.
  • Lactulose (drank of poeder, zoals Duphalac, Legendal). Dit middel wordt vaak bij jongere kinderen/baby’s gebruikt. Het bevordert de darmbewegingen en maakt de ontlasting zachter. Het nadeel is dat het ook buikpijn en gasvorming (winderigheid) kan veroorzaken.
  • Bisadocyl (zetpillen of tabletten, zoals Dulcolax, Nourilax ). Dit bevordert de darmbewegingen sterk. Het kan wel buikkrampen, buikpijn en misselijkheid veroorzaken. Dit middel wordt vaak korter gegeven dan de eerder genoemde middelen.
  • Natriumpicosulfaat (druppels, capsule, poeder voor drank, zoals Dulcodruppels, Dulcopearls, Picoprep) dit lijkt op bisacodyl, ook qua bijwerkingen. Het voordeel is dat het in druppelvorm makkelijk kan worden opgehoogd en afgebouwd.
  • Natriumfosfaat clysma (Colex, Klyx): hierdoor ontstaat meer en zachtere ontlasting, meestal ontstaat er binnen enkele minuten na het geven aandrang om te poepen. Het laatste gedeelte van de dikke darm raakt zo leeg. Zo’n klysma wordt hooguit enkele dagen achter elkaar gegeven.
  • Natriumlaurylsulfoacetaat klysma (Microlax): dit klysma is vooral geschikt voor jongere kinderen/baby’s.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.