Larynxmanipulatie

Bij larynxmanipulatie masseert en manipuleert de logopedist het strottenhoofd (larynx).

Deze manipulatie wordt toegepast bij globusklachten (brokgevoel) en verhoogde spierspanning om het strottenhoofd.

Hoe verloopt larynxmanipulatie?

Tijdens de massage ontspannen de spieren van de hals, nek, kaak en mondbodem.

Waar vindt larynxmanipulatie plaats?

Larynxmanipulatie gebeurt op de afdeling logopedie.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.