Kijkoperatie knie

De arts kan aandoeningen aan uw knie behandelen door middel van een kijkoperatie.

Een kijkoperatie kan nuttig zijn bij verschillende aandoeningen zoals een beschadigde meniscus, beschadigd kraakbeen, gewrichtsmuizen en gescheurde kruisbanden. Bij een kijkoperatie zult u over het algemeen sneller herstellen dan bij een gewone ‘open’ operatie.

Hoe verloopt een kijkoperatie van de knie?

Eerst wordt u onder narcose (u bent dan helemaal verdoofd) gebracht of krijgt u een ruggenprik (uw benen zijn dan verdoofd). Bij een kijkoperatie kijkt de orthopedisch chirurg met een artroscoop (een soort kijkbuis) in uw knie. Via een camera, die op de artroscoop is aangesloten, kan hij op een monitor de knie bekijken. Hij maakt 3 kleine sneetjes van ongeveer 1 centimeter in de huid. Via het 1e sneetje gaan de artroscoop en vocht naar binnen. Het 2e sneetje zorgt voor de afvoer van het vocht. Via het 3e sneetje brengt de chirurg instrumenten in de knie. Met deze instrumenten kan de arts een behandeling uitvoeren. Ook kan hij de knie van binnen schoonmaken. De kijkoperatie zal, afhankelijk van de behandeling, ongeveer 15 minuten duren.

Na de operatie kunt u op dezelfde dag al weer naar huis. U mag dan meteen rustig starten met bewegen, zoals lopen. Als u daar nog moeite mee heeft kunt u de eerste dagen met krukken lopen. Bouw dit rustig op. Wacht met sporten totdat u geen pijn meer heeft bij uw dagelijkse bewegingen. De herstelperiode is voor iedereen verschillend. Uw arts vertelt u meer over uw persoonlijke situatie.

Waar vindt een kijkoperatie van de knie plaats?

CWZ heeft een landelijk expertisecentrum voor knieklachten. U wordt behandeld op de dagbehandeling of de verpleegafdeling orthopedie. De operatie vindt plaats in de operatiekamer.

CWZ Zorgapp kijkoperatie knie

Deze behandeling staat in de CWZ Zorgapp. De gratis app geeft u alle belangrijke informatie over de behandeling. De app kan u ook berichten en herinneringen sturen op het moment dat bepaalde informatie voor u belangrijk is.

Folder

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.