Inleiden bevalling

Bij een inleiding wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht.

Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis onder de verantwoordelijkheid van een arts.

Enkele veel voorkomende redenen voor een inleiding zijn: over tijd zijn, langdurig gebroken vliezen, groeivertraging bij de baby en een verslechtering van de placenta.

Toon meer

Hoe verloopt het inleiden van de bevalling?

Het inleiden van de bevalling kan op 2 manieren:

  • De arts smeert een soort gel op de baarmoedermond. Dit doet zij om de baarmoedermond week en zacht (rijp) te maken. In de gel zit een hormoon (prostaglandine) dat lijkt op een hormoon dat een vrouw tijdens de bevalling zelf aanmaakt. De arts brengt de gel een paar keer aan. Soms komen dan de weeën vanzelf op gang.
  • U krijgt een infuus met oxytocine. Ook dit is een hormoon dat het lichaam zelf aanmaakt tijdens de bevalling. U krijgt steeds iets meer toegediend. Geleidelijk beginnen dan de weeën.

De arts controleert vanaf het begin de conditie van de baby met een CTG (een hartfilmpje). Dit gebeurt via uw buik of via een draadje (schedel-elektrode) op het hoofd van de baby. Ook meet zij de sterkte van de weeën, bijvoorbeeld met een band om uw buik. Na het inleiden verloopt de bevalling vrijwel altijd hetzelfde als een gewone bevalling.

Na de geboorte kijkt de arts de baby na. Ongeveer een uur nadat de moederkoek is geboren mag u van het infuus af. De meeste vrouwen mogen binnen 24 uur met hun baby naar huis.

Waar vindt het inleiden van de bevalling plaats?

Het inleiden van de bevalling gebeurt op de afdeling verloskunde van CWZ.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.