Hyperthyreoïdie medicijnen

U krijgt medicijnen die ervoor zorgen dat de schildklier langzamer gaat werken.

Deze medicijnen zijn strumazol of propylthiouracil. Aan de hand van bloeduitslagen wordt de juiste dosis vastgesteld.

Hoe verloopt de behandeling met hyperthyreoïde medicijnen?

Er zijn twee behandelopties.

Optie 1: u wordt alleen met strumazol of PTU behandeld
De dosis wordt telkens bijgesteld aan de hand van de gemeten schildklierwaarden.

Optie 2: u wordt behandeld met strumazol of PTU en krijgt een schildklierhormoon
Er wordt een zodanige dosis gegeven dat de schildklier helemaal geremd wordt en er dus geen schildklierhormoon meer aangemaakt. Er dient dan ook schildklierhormoon (Thyrax of Euthyrox) te worden bijgegeven om het tekort aan schildklierhormoon aan te vullen.

Beide strategieën zijn even effectief. Behandeling optie 1 geeft soms iets meer hormoon schommelingen, maar heeft als voordeel dat geen thyrax hoeft te worden ingenomen. Vaak duurt de behandeling 1 tot 1.5 jaar, waarna de medicijnen in 1 keer worden gestaakt. De kans op terugkeer van de hyperthyreoidie is circa 50%. In dat geval kan worden gekozen voor nog eens 1-1.5 jaar medicatie, of behandeling met radioactief Jodium. Dit kan meestal poliklinisch gegeven worden zonder belangrijke bijwerkingen.

Als medicijnen niet werken
Dan zal de arts met u overleggen over de vervolgbehandeling:

  • radioactief jodium
  • schildklieroperatie.

Waar vindt de behandeling bij hyperthyreoïdie plaats?

De behandeling van mensen met hyperthyreoïdie gebeurt op de afdeling interne geneeskunde.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.