Hyperthyreoïdie medicijnen

U krijgt medicijnen die ervoor zorgen dat de schildklier langzamer gaat werken (strumazol of propylthiouracil (PTU))

Aan de hand van bloeduitslagen wordt de juiste dosis vastgesteld.

In feite zijn twee behandel opties mogelijk. Optie 1 is dat u alleen met strumazol of PTU wordt behandeld en dat de dosis telkens wordt bijgesteld aan de hand van de gemeten schildklierwaarden. Optie 2 is dat de strumazol of PTU is een zodanige dosis wordt gegeven dat de schildklier helemaal geremd wordt en er dus geen schildklierhormoon meer aangemaakt. Er dient dan ook schildklierhormoon (Thyrax of Euthyrox) te worden bijgegeven om het tekort aan schildklierhormoon aan te vullen. Beide strategieën zijn even effectief. Behandeling optie 1 geeft soms iets meer hormoon schommelingen, maar heeft als voordeel dat geen thyrax hoeft te worden ingenomen. Vaak duurt de behandeling 1 tot 1.5 jaar, waarna de medicijnen in 1 keer worden gestaakt. De kans op terugkeer van de hyperthyreoidie is circa 50%. In dat geval kan worden gekozen voor nog eens 1-1.5 jaar medicatie, of behandeling met radioactief Jodium. Dit kan meestal poliklinisch gegeven worden zonder belangrijke bijwerkingen.

Toon meer

Andere behandelingen hyperthyreoïdie

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij hyperthyreoïdie. Als medicijnen niet werken, zal de arts met u overleggen over de vervolgbehandeling.

  • Radioactief jodium
  • Schildklieroperatie 

Waar gebeurt de begeleiding van mensen met hyperthyreoïdie?

De behandeling van mensen met hyperthyreoïdie gebeurt op de afdeling interne geneeskunde.

Praktische informatie

Maatregelen corona

Houd u aan de corona-maatregelen van CWZ om besmetting te voorkomen.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.