Hersenabces behandeling

Er zijn 3 soorten behandelingen bij een hersenabses: met antibiotica, via een gaatje in de schedel of via een operatie.

De arts kan ook kiezen voor een combinatie. Een hersenabces is goed te behandelen. Mensen genezen vrijwel altijd helemaal.

Hoe verloopt de behandeling bij een hersenabces?

Welke behandeling u krijgt, hangt af van de oorzaak van het abces, de grootte, de plaats en of er meerdere abcessen zijn. Soms vindt een combinatie van behandelingen plaats.

Behandeling met antibiotica
Dit heeft alleen zin als het abces nog niet afgekapseld is. Als het al afgekapseld is, kunnen de antibiotica niet meer in het abces komen. Ook de bloed-hersenbarrière kan een probleem zijn. Deze zorgt er voor dat bepaalde stoffen (zoals antibiotica) niet zomaar in de hersenen kunnen komen. Een dergelijke behandeling kan alleen als het (beginnende) abces vroeg is opgespoord en als de veroorzakende bacterie bekend is. De behandeling zal bestaan uit het langdurig (minstens 6 weken) geven van antibiotica via een infuus.

Stereotactisch (via een gaatje in de schedel) leegmaken van het abces
Hierbij wordt de pus uit het abces gezogen en wordt de holte gespoeld als dat nodig is. Het kan zijn dat u ook nog antibiotica krijgt. De stereotactische behandeling zal vooral gekozen worden bij diep gelegen abcessen of wanneer er sprake is van meerdere haarden.

Operatief
De operatie van een abces gaat net als bij een operatie hersentumor. Er wordt een luikje in de schedel gemaakt, waarna na het openen van het harde hersenvlies de abcesholte wordt leeggemaakt en gespoeld. Ook bij deze behandeling zult u nog langdurig antibiotica krijgen.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.