Gevolgenmodel behandeling kinderen en jongeren

Dit is een psychologische behandeling bij onverklaarde lichamelijke klachten.

Tijdens de behandeling onderzoek je hoe het komt dat klachten niet overgaan en hoe je ervan af komt.

Je hebt lichamelijke klachten en de dokter heeft hiervoor geen lichamelijke oorzaak gevonden. De dokter kan dus geen medische behandeling starten. Het kan zijn dat de klachten wel een lichamelijk begin hadden en dat dit je lichaam en je leven uit balans heeft gebracht. De oorzaak is moeilijk op te sporen. Maar jij blijft wel last houden van klachten en dat is heel vervelend. Hierdoor ben je automatisch meer met je lichaam bezig. Je let extra op je lichaam waardoor je alles ook steeds meer gaat opmerken en voelen. Je raakt gespannen en voelt de pijn nog meer.

Ook kun je bezorgd worden of denken dat er iets ergs met je aan de hand is. De klachten maken ook dat je minder kunt doen. Je blijft meer thuis, je hebt minder afleiding, je ouders zijn bezorgd en je voelt de pijn nog meer.

Doorgaan met zoeken naar oorzaken helpt je niet verder. De belangrijkste vraag bij een behandeling op basis van het gevolgenmodel is dan ook: hoe komt het dat de klachten niet overgaan en hoe kom je ervan af?

Ervaring en onderzoek van anderen hebben ons iets geleerd: door je op andere dingen te richten, anders te denken en anders te doen, kun je de klachten verminderen. Of in ieder geval minder storend maken.

(uit: Goed in je Vel, werkboek Cursus voor jongeren met onverklaarde lichamelijke klachten van I. Wösten en C.v. Ree)

Toon meer

Hoe verloopt een behandeling op basis van het gevolgenmodel?

  • Jij en je ouders krijgen een uitnodiging voor een intakegesprek met een psycholoog. Hierin worden je lichamelijke klachten in kaart gebracht. Ook wordt gekeken welke ideeën jij en je ouders hierover hebben.
  • Dan bepalen we wat de klachten betekenen voor je dagelijks leven: wat doen de klachten met je aandacht? Je gedachten? En gedrag? En wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor school? Je sociale contacten? Sport? Een je gezin? Als de psycholoog genoeg informatie heeft verzameld, maakt ze met behulp van een schema duidelijk hoe al deze gevolgen de klachten misschien onbedoeld in stand houden.
  • Daarna wordt in overleg met jou en je ouders besproken wat er allemaal moet gebeuren om de gevolgen die de klacht in stand houden op te heffen. Hierdoor nemen je klachten af.
  • De psycholoog zal met jou en je ouders een volgorde afspreken waarin gewerkt wordt. Samen met de psycholoog wordt afgesproken waarmee je als eerste aan de slag gaat.
  • Om ervoor te zorgen dat iedereen om jou heen zoveel mogelijk op één lijn zit, is een goede samenwerking met school belangrijk. Hiervoor kan de psycholoog in overleg met jou en je ouders contact met school opnemen.
  • Een behandeling op basis van het gevolgenmodel duurt ongeveer 4 tot 8 afspraken.

Waar vindt een behandeling op basis van het gevolgenmodel plaats?

Een behandeling op basis van het gevolgenmodel voor kinderen en jongeren vindt plaats op de afdeling medische psychologie.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.