Gebroken schouder vastzetten met platen en/of schroeven

Uw gebroken schouder kan worden vastgezet met platen en schroeven.

Het doel van de operatie is om ervoor te zorgen dat de botdelen weer op de goede plek komen te liggen.

Wanneer wordt uw gebroken schouder vastgezet met platen en/of schroeven?

Als er botten in uw schouder gebroken zijn, maar de botdelen niet of nauwelijks zijn verplaatst heeft u meestal geen operatie nodig. De behandeling houdt dan in dat u een mitella of sling en pijnstillers krijgt.

Als de botdelen in uw schouder wel zijn verplaatst heeft u meestal een operatie nodig. De verschillende botdelen zijn vaak aanhechtingspunten voor de spieren van de schouder. Losliggende botdelen betekent dus ook losliggende spieraanhechtingen. Met deze operatie worden de botten in uw schouder weer op de goede plaats vastgezet zodat u uw schouder op den duur weer goed kan bewegen.

Als uw schouderkop zo is beschadigd dat herstel met bovenstaande behandeling niet meer mogelijk is, kan een schouderprothese nodig zijn.

Toon meer

Hoe verloopt het vastzetten van een gebroken schouder met platen en/of schroeven?

Eerst wordt u onder narcose gebracht. U bent dan volledig verdoofd. De arts maakt een snee in uw schouder. Daarna zet hij uw schouderkop vast met een metalen pen of een metalen plaat. Hij gebruikt schroeven om deze pen of plaat vast te zetten.

Meestal kunt u 2 dagen na de operatie weer naar huis. Daar revalideert u verder. De eerste 4 weken heeft de schouder rust nodig. U heeft een sling of mitella om de schouder rust te geven. Geleidelijk mag u de schouder weer gaan gebruiken, de fysiotherapeut zal u hierin gaan begeleiden. 

Waar vindt het vastzetten van een gebroken schouder met platen en/of schroeven plaats?

U wordt behandeld op de operatiekamers van CWZ. Daarna verblijft u op verpleegafdeling orthopedie.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.