Fixatie

Het is soms nodig om iemands beweging of gedrag te beperken. Deze vrijheidsbeperkende maatregelen noemen we fixeren.

Dat kan nodig zijn als mensen met ernstige psychische problemen, een verstandelijke handicap of dementie zichzelf of de zorgverleners in gevaar brengen.

Deze mensen kunnen gemakkelijk vallen of 's nachts uit bed stappen en gaan ronddwalen. Ook kunnen ze agressief zijn. Om hen, hun omgeving en de zorgverleners te beschermen is soms fixatie nodig. Op de intensive care gebeurt dit veelvuldig. Met name bij het wakker worden van patiënten die kunstmatig beademd zijn.

Een weloverwogen keuze
Het liefst willen we fixatie voorkomen. Daarom proberen de verpleegkundigen eerst alternatieve maatregelen. Als dit niet lukt, overleggen zij met de arts en de familie over het fixeren van de patiënt. Fixatie is dus altijd een weloverwogen keuze. Bij een noodsituatie kan de arts besluiten om de patiënt zonder overleg te fixeren. Hij doet dit om de patiënt en zijn omgeving te beschermen. De arts stelt de familie dan achteraf op de hoogte en bespreekt dan de reden van de fixatie.

Toon meer

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Een hek rond het bed.
  • Een diepe stoel.
  • Kalmerende medicijnen geven.
  • Vastbinden met een band (onrustband).
  • Mensen apart zetten (isolatie of separatie).

Waar vindt de fixatie plaats?

De behandeling gebeurt op de afdeling waar de patiënt ligt.

Folder

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.