Fixatie

Het is soms nodig om iemand in zijn vrijheid te beperken. Dit noemen we fixeren.

Het gaat dan om beweging of gedrag. Het fixeren gebeurt met vrijheidsbeperkende maatregelen.

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • Een hek rond het bed 
  • Een diepe stoel 
  • Kalmerende medicijnen geven 
  • Vastbinden met een band (onrustband) 
  • Mensen apart zetten (isolatie of separatie)
Toon meer

Waarom is fixatie soms nodig?

Sommige mensen met ernstige psychische problemen, met een verstandelijke handicap of dementie brengen zichzelf of de hulpverleners in gevaar. Ze kunnen makkelijk vallen of 's nachts uit bed stappen en gaan ronddwalen. Ook kunnen ze agressief zijn. Om deze mensen, hun omgeving en de hulpverleners te beschermen is soms fixatie nodig. Op de intensive care gebeurt dit veelvuldig. Met name bij het wakker worden van patiënten die kunstmatig beademd zijn.

Een weloverwogen keuze
Het liefst willen we fixatie voorkomen. Daarom proberen de verpleegkundigen eerst alternatieve maatregelen. Als dit niet lukt, overleggen zij met de arts en de familie over het fixeren van de patiënt. Fixatie is dus altijd een weloverwogen keuze. Bij een noodsituatie kan de arts besluiten om de patiënt zonder overleg te fixeren. Hij doet dit om de patiënt en zijn omgeving te beschermen. De arts stelt de familie dan achteraf op de hoogte en bespreekt dan de reden van de fixatie.

Waar gebeurt de fixatie?

De behandeling gebeurt op de afdeling waar de patiënt ligt.

Folder

Praktische informatie

Maatregelen corona

Houd u aan de corona-maatregelen van CWZ om besmetting te voorkomen.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.