Curettage abortus/miskraam

Bij een curettage haalt de arts weefsel weg uit de baarmoeder.

Na een miskraam of abortus kan er weefsel achterblijven in de baarmoeder. Dit overgebleven weefsel wordt door de arts verwijderd.

Wanneer een curettage?

Dat gebeurt in overleg met u. Bijvoorbeeld in geval van abortus. Of als er na een miskraam weefsel achterblijft in de baarmoeder. U krijgt dan de keuze tussen twee behandelingen: medicijnen (misprostol) of een zuigcurettage. De arts zuigt dan het achtergebleven weefsel weg met een slangetje.

Toon meer

Hoe verloopt een curettage?

De arts haalt het weefsel weg uit de baarmoeder met een scherp instrument (curette) of met een slangetje. Voor een curettage wordt u waarschijnlijk een dag opgenomen in het ziekenhuis. De curettage gebeurt bijna altijd onder algehele verdoving. Soms mag u dezelfde dag nog naar huis, soms verblijft u een nacht in het ziekenhuis.

Waar vindt een curettage plaats?

Curettage gebeurt op de operatiekamer van CWZ.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.