Chemotherapie longkanker

Chemotherapie is de behandeling van longkanker met medicijnen (cytostatica).

Sommige medicijnen maken de kankercellen kapot, anderen remmen de celdeling. Dat betekent dat het aantal kankercellen niet toeneemt. Dit maakt dat vaak een combinatie van medicijnen noodzakelijk is om zoveel mogelijk tumorcellen te vernietigen.

U kunt chemotherapie krijgen als:

  • Curatieve behandeling. Een curatieve behandeling is gericht op genezing. Sommige kankersoorten reageren goed op chemotherapie. De cytostatica kunnen de tumor (kwaadaardige cellen) compleet kapotmaken.
  • Adjuvante behandeling. Een adjuvante chemotherapie is een aanvullende behandeling na een operatie of bestraling. U krijgt zo'n behandeling als de arts niet zeker weet of er nog kankercellen in het lichaam zijn achtergebleven. Deze behandeling is gericht op genezing en verkleint de kans op terugkeer van de kanker.
  • Neo-adjuvante behandeling. Deze chemokuur geeft de arts vóór de bestraling en/of operatie. De kuur moet de tumor kleiner maken. De arts bekijkt dan of na een vooropgesteld aantal chemokuren een operatie mogelijk is. Het doel is ook hier genezing.
  • Palliatieve behandeling. Is de kanker niet meer te genezen? Dan kan de chemotherapie soms helpen om de ziekte te remmen en/of uw klachten te verminderen. De bedoeling is zo uw kwaliteit van leven te verbeteren. Wanneer er meer bijwerkingen zijn dan dat iemand er baat bij heeft, is het beter de therapie te wijzigen of te staken.
Toon meer

Hoe verloopt chemotherapie bij longkanker?

U krijgt de cytostatica in uw lichaam met een infuus, een injectie of met een tablet. Via het bloed verspreiden de cytostatica zich door uw lichaam. Zo kunnen ze op bijna alle plaatsen van het lichaam kankercellen bereiken.

De behandeling is met pauzes. U krijgt een chemokuur en daarna een aantal weken rust. De kuur wordt een aantal keer herhaald, afhankelijk van de medicijnen, de ziekte, uw situatie en eventuele andere behandelingen. De cytostatica hebben ook invloed op gezonde cellen. Die kunnen zich in de rustperiode herstellen. Gezonde cellen herstellen veel sneller dan kankercellen.

Verschillende soorten chemotherapie geven aanleiding tot verschillende bijwerkingen. De medisch oncoloog bespreekt met u wat de werking en met name ook de bijwerkingen zijn van de kuur die voor u van toepassing is. Chemotherapie wordt ook wel ‘chemo’ genoemd.

Waar vindt chemotherapie bij longkanker plaats?

De chemotherapie vindt plaats op de afdeling dagbehandeling oncologie. De controles (bespreking verloop van ziektebeeld en onderzoeken) vinden plaats op de poli longziekten.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.