Cardiale Resynchronisatie Therapie (CRT)

Met behulp van een cardiale Resynchronisatie Therapie (CRT)-pacemaker wordt geprobeerd omde pompfunctie van uw hart te verbeteren.

De pompfunctie van het hart kan verminderen. Dit kan tot uiting komen in: sneller vermoeid zijn bij inspanning, benauwdheid en eventueel het vasthouden van vocht. Dit noemt men hartfalen.

Bij een beperkte groep patiënten kan het onsamenhangende pomppatroon van het hart mogelijk verbeterd worden door het plaatsen van een speciale pacemaker. Die laat de hartkamers weer gelijktijdig (synchroon)  samentrekken.

Bij sommige patiënten is de pompfunctie dermate verminderd dat er een hoog risico is op het krijgen van kamerritmestoornissen. In dat geval krijgt u een CRT in de vorm van een ICD zodat we ook u kunnen beschermen tegen levensbedreigende ritmestoornissen. 

Toon meer

Hoe verloopt de implantatie?

De implantatie wordt uitgevoerd op de hartkatheterisatiekamer door een gespecialiseerd team. Dit team bestaat uit een cardioloog en/of verpleegkundig specialist en hartkatheterisatie verpleegkundigen.

Na de implantatie mag u de volgende dag naar huis. U krijgt daarvoor nog een pacemaker en/of ICD controle van de hartstimulatie specialist. Als de controle goed is, mag u in principe naar huis. U krijgt een voorlichtingsfolder mee naar huis met informatie over de nazorg en andere zaken die belangrijk zijn.

De wondcontrole is ongeveer 10 dagen na de ingreep. Daarna vindt de controle half jaarlijks plaats als u verder geen klachten heeft.

Waar vindt de implantatie plaats?

De implantatie vindt plaats in ons ziekenhuis op de hartkatheterisatiekamer. Het gebeurt tijdens een korte ziekenhuisopname van 1 tot 2 dagen.

Hoe bereidt u zich voor op de implantatie?

Als u poliklinisch wordt geholpen, bellen we u om samen de dag van opname te plannen. U wordt meestal de dag ervoor opgenomen. Vindt de implantatie in ochtend plaats dan krijgt u een licht ontbijt. Als het in de middag is krijgt u een lichte lunch. Uw medicijnen mag u  met water innemen . Als de implantatie in de ochtend is, dan worden de plastabletten, Furosemide (Lasix) of Bumetanide (Burinex), na het  plaatsen van de pacemaker en/of S-ICD ingenomen. Het gebruik van bloedverdunners wordt soms tijdelijk gestopt. Meer informatie hierover krijgt u van de afdeling planning.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.