Amputatie van arm of been

Bij een amputatie haalt de chirurg tijdens een operatie een deel van een been of arm weg.

Een amputatie is een zeer ingrijpende operatie. De chirurg doet zo'n operatie alleen als er geen enkele andere behandeling meer mogelijk is. Iemand moet dan leven zonder (een deel van) een arm of been, in veel gevallen met een prothese.

Waarom naar CWZ bij ampuatie van arm of been?

Een amputatie is een grote ingreep en heeft veel invloed op uw dagelijks leven. Na de operatie wilt u zo goed mogelijk alles weer kunnen doen. CWZ revalidatiegeneeskunde en CWZ fysiotherapie kunnen u daarbij helpen. Samen met u kijken we hoe we de gevolgen van de amputatie zo klein mogelijk kunnen houden. Zelfstandigheid en een zo normaal mogelijk dagelijks leven leiden staan daarbij voorop.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.