Ambulante compressietherapie

Bij ambulante compressietherapie worden elastische zwachtels gebruikt om oedeem in bijvoorbeeld een arm of been terug te dringen.

Heeft u vocht in uw benen, dan stelt uw arts ‘zwachtelen met druk’ voor. Door het zwachtelen met druk wordt de spierpomp ondersteund, waardoor het vocht weer wordt teruggeperst in uw aderen. 

Hierdoor neemt de bloedvoorziening weer toe in het weefsel en kan een eventueel open been worden voorkomen of eerder worden genezen. Als het vocht is verdwenen en een eventuele wond is genezen, is het noodzakelijk dat u elastische kousen gaat dragen. Deze steun is blijvend noodzakelijk, omdat de oorzaak (het defect aan de aderen) niet weggenomen kan worden. Uw arts bespreekt dit verder met u.

Wanneer ambulante compressietherapie? 

U krijgt ambulante compressietherapie wanneer u vocht in uw benen heeft.

Toon meer

Hoe verloopt ambulante compressietherapie?

Het drukverband werkt optimaal als u veel loopt. U kunt dus zelf aan de behandeling meewerken door zoveel mogelijk te lopen. Daarnaast kunt u zoveel mogelijk met uw benen bewegen wanneer u in bed ligt of in een stoel zit. Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken moeten de zwachtels dag en nacht blijven zitten. Als u een wond heeft, worden de zwachtels na iedere wondbehandeling opnieuw aangelegd. Als u geen wond aan uw been heeft, mogen de zwachtels een aantal dagen achter elkaar blijven zitten. Indien de zwachtels gaan afzakken, kan dit betekenen dat uw benen al dunner zijn geworden. De zwachtels moeten dan opnieuw worden aangelegd.

Door het zwachtelen kunt u in eerste instantie meer pijnklachten krijgen. Deze pijn wordt minder als u uw benen beweegt. Als de pijnklachten niet verminderen met lopen, is het noodzakelijk dat de zwachtels worden verwijderd. Iets blauwe verkleuring van de tenen is normaal na het zwachtelen. De blauwe kleur moet verdwijnen als u loopt of als u uw benen beweegt. Zo niet, dan moeten de zwachtels opnieuw worden aangelegd. U kunt ook thuis door moeten gaan met zwachtelen, dan zal de arts dit met u bespreken.

Waar vindt ambulante compressietherapie plaats?

Ambulante compressietherapie gebeurt op de afdeling dermatologie van CWZ.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.