ACT

Acceptance and Commitment Therapy is een therapie waarin inzichten uit de gedragstherapie, cognitieve therapie en mindfulness-based therapieën worden geïntegreerd.

De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de klachten. Het gaat om het vergroten van uw mogelijkheden om er mee om te gaan en het maken van keuzes.

Hierdoor kan de invloed van de klachten op uw leven afnemen. Ook creëert u ruimte om zich te richten op dingen die u belangrijk en waardevol vindt in het leven.

Toon meer

Hoe verloopt ACT (Acceptance and Commitment Therapy)?

  • U wordt verwezen door uw behandelend specialist of verpleegkundig-specialist. U wordt daarna uitgenodigd voor een intakegesprek om te zien wat uw hulpvraag is en óf en welke behandeling geschikt voor u is. Het kan zijn dat dit ACT is.
  • Samen met uw behandelaar maakt u behandelafspraken en stelt u behandeldoelen op passend bij uw hulpvraag en binnen het behandelaanbod van ACT.
  • In de behandeling wordt met verschillende oefenvormen gewerkt; er wordt ook van u gevraagd om thuis oefeningen te doen.

Meer informatie over ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Er is veel geschreven over ACT, zowel op internet als in boekvorm. Bijvoorbeeld het boek “Voluit leven”.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.