Samenwerken

Slokdarmkanker is een zeldzame kankersoort. Om te bepalen of u slokdarmkanker en eventueel uitzaaiingen heeft, moeten artsen vaak gespecialiseerd aanvullend onderzoek doen. De behandeling is vrij ingewikkeld. Daarom zijn er meerdere specialisten voor nodig. De Inspectie voor Volksgezondheid (IGZ) heeft dan ook in 2007 bepaald dat vanwege de complexiteit van de slokdarmchirurgie regionale samenwerking en centralisatie noodzakelijk is. In Nijmegen hebben de ziekenhuizen daarom het Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland (SMACON) opgericht. Bijna alle ziekenhuizen uit de regio doen mee. De slokdarmoperaties worden gedaan in het Radboudumc.

Betere resultaten

Door het Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland is de zorg voor mensen met slokdarmkanker sterk verbeterd in de regio Nijmegen. De kans dat iemand sterft daalde, er zijn minder problemen door de operatie en het herstel van de patiënten verloopt sneller. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten die het Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland in 2010 bekendmaakte.

Behandelplan

Op basis van alle onderzoeken doen de chirurgen een voorstel voor een behandelplan. Zij leggen dit voor aan uw eigen arts, die dat vervolgens met u bespreekt. Vaak is het zo dat u na de bespreking al een oproep krijgt van één van de specialisten van het Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland. Uw eigen arts wordt steeds op de hoogte gehouden van onze besprekingen en adviezen.

Wanneer komt u naar het Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland?

Als uw arts mogelijkheden ziet voor behandeling van uw slokdarmkanker zal hij uw gegevens aanbieden aan het Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland. Elke week bespreken we alle aangemelde patiënten met een team van specialisten. Zij bepalen of er aanvullend onderzoek nodig is en waar dit onderzoek plaatsvindt. Als het mogelijk is, gebeurt dat in uw eigen ziekenhuis.