Chirurgie-heelkunde verpleegafdeling C40

Op C40 liggen patiënten die een operatie ondergaan aan de vaten, longen of bij borstkanker.
Ook liggen er patiënten op de verplaagafdeling C40  die een operatie krijgen bij kanker of aan het spijsverteringskanaal.

Verblijf en voorzieningen

Op de afdeling zijn 1, 2, 3 en 4 persoonskamers voor mannen en vrouwen samen. Er is een dagverblijf op de afdeling. Lees alles over het verblijf op de verpleegafdeling.

Zorgverleners

Iedere patiënt heeft een vaste arts. U ziet deze altijd op de polikliniek. Op de verpleegafdeling komt niet altijd uw eigen dokter langs. Chirurgie-patiënten zien dagelijks de zaalarts: een arts-assistent in opleiding tot chirurg. U heeft hebben ook te maken met een physician assistent. Deze personen zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling. De chirurg heeft regelmatig overleg met hen over de behandeling. Het meeste heeft u te maken met de verpleegkundigen. Meer over zorgverleners in het ziekenhuis.

Dagindeling

6.30 uur Controle van de bloeddruk, pols, temperatuur en pijnscore
8.00 uur Medicijnronde
Tijd van ontbijt is afhankelijk van uw eigen wensen
Hierna kunt u zich gaan verzorgen, maar ook dit is afhankelijk van uw eigen wensen. Als het nodig is, helpen wij u bij de verzorging. Heeft u een revalidatieschema dan kunt u daarop lezen welke activiteiten u op welk moment mag verrichten.
8.00 uur Tussen 8.00 uur en 9.00 uur wordt zo nodig bloed geprikt voor onderzoek. Wilt u in verband hiermee op de kamer blijven.
8.30 uur Start artsenvisite. Blijft u even op de kamer tot de arts of PA bij u langs is geweest?
9.30 uur De roomservice serveert warme, koude dranken, tussendoortjes.
12.00 uur Medicijnronde
12.00 - 13.30 uur Middagmaaltijd, u kunt kiezen uit een broodmaal- tijd of een warme maaltijd. Daarna gelegenheid om te rusten.
13.00 uur Tweede ronde bloedprikken indien nodig. De verpleegkundige metingen worden gedaan.
15.00 uur Medicijnronde. De roomservice serveert warme, koude dranken, tussendoortjes.
16.30 - 18.30 uur Avondmaaltijd, ook hierin kunt u uw wensen aangeven.
17.00 uur Medicijnronde
19.00 uur De roomservice serveert warme, koude dranken, tussendoortjes.
20.00 - 22.30 uur De verpleegkundige metingen worden gedaan. Geneesmiddelenronde, drankenronde. De verpleegkundige verleend zorg op maat.
23.00 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u de gelegenheid krijgt om te slapen.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.

Naar huis

Als het medisch verantwoord is, mag u vóór 10.00 uur naar huis.

Sneller herstellen na een darmoperatie

Bij operaties aan de dikke darm of endeldarm passen we het ERAS programma toe (Enhanced Recovery After surgery). Dit betekent: versneld herstel na operatie. 

Stomazorg

Alle verpleegkundigen geven zorg aan patiënten met een stoma. Op de afdeling werken ook gespecialiseerde stomaverpleegkundigen van de stomapoli darm. De stomaverpleegkundigen begeleiden u bij het leren omgaan met de stoma. 

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.