Carpaal tunnelsyndroom spreekuur

Op het spreekuur carpaal tunnel syndroom CTS kunnen patiënten terecht met klachten die wijzen op een carpaal tunnel syndroom

Het spreekuur is onderdeel van de afdeling klinische neurofysiologie.

Bereikbaarheid

024 365 83 35
maandag - vrijdag
8.00 - 16.30 uur
klinische neurofysiologie C05

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts verwijst u naar dit spreekuur. U krijgt thuis een oproep voor een afspraak voor een gesprek met de neuroloog, het EMG-onderzoek en de uitslag.

Gang van zaken

  • U meldt zich bij Meldpunt 1B. Daar wijst een medewerker waar u kunt wachten.
  • U neemt plaats in de wachtkamer.
  • Een laborant roept u op.
  • Uw hand wordt gedurende 30 minuten met warmtepakkingen opgewarmd.
  • De neuroloog/klinisch neurofysioloog bespreekt uw klachten en doet een kort neurologisch onderzoek.
  • Daarna wordt een EMG (elektromyogram) van de zenuw verricht.
  • Na het onderzoek krijgt u direct de uitslag. Ook vertelt de arts welke mogelijkheden voor behandeling er zijn.
  • Het gesprek en het onderzoek samen duren maximaal 20 minuten.
  • Soms is aanvullend onderzoek nodig in de vorm van een echo van de zenuw. Hiervoor krijgt u meteen een afspraak mee.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.