Cardiologie verpleegafdeling A22

Op cardiologie verpleegafdeling A22 liggen patiënten met hartziekten die wat langer in het ziekenhuis moeten verblijven.  Ook kunt u op A22 terecht voor dagbehandeling cardiologie.

Als u voor dagbehandeling komt, dan hoeft u in principe niet te blijven slapen. U ligt dan met meerdere dagbehandelingspatiënten samen op een kamer. 

Er kunnen meerdere redenen en oorzaken zijn waardoor u op de afdeling cardiologie A22 moet verblijven. Het kan zijn dat u last heeft van hartfalen en daarvoor medicatie krijgt toegediend. Het kan ook zijn dat u een hartoperatie heeft ondergaan in een ander ziekenhuis en dat u nog verder moet revalideren.

Als u komt voor de dagbehandeling kan het zijn dat er een hartkatheterisatie, dotterprocedure of een pacemakerwissel moet plaatsvinden. 

Op A22 liggen ook patiënten van maag-darm-leverziekten (MDL)

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 79 20
maandag - vrijdag
8.30 - 17.00 uur

Verblijf en voorzieningen

De verpleegafdeling cardiologie A22 kan 11 patiënten verplegen die langer in het ziekenhuis moeten verblijven. Wij hebben één 1-persoonskamer, één 2-persoonskamer en twee 4-persoonskamers. Op meerpersoonskamers liggen mannen en vrouwen samen. Dit noemen we gemengd verplegen. 
Er is een dagverblijf op de afdeling. Deze ruimte kan ook gebruikt worden als gespreksruimte. Lees alles over het verblijf op de verpleegafdeling.

Op de afdeling kunnen 8 patiënten op de dagbehandelingskamers verblijven. Deze patiënten blijven in principe niet slapen. Hun dagindeling ziet er anders uit dan de dagindeling van patiënten die langer op de afdeling verblijven.

In beweging blijven

Als u langer op de verpleegafdeling cardiologie A22 moet verblijven is het belangrijk dat u in beweging blijft. Al is het maar een beetje. Beweging is goed voor uw herstel.
Wij zullen u helpen zo veel mogelijk uit bed te komen. Wij gebruiken hiervoor de kaart stap dichter naar huis

In de folder Stap dichter naar huis staan veel tips die u kunt gebruiken om zo fit mogelijk te blijven tijdens uw verblijf op de afdeling.

Kwetsbare ouderen

Op onze afdeling verblijven regelmatig kwetsbare ouderen. Een opname in het ziekenhuis kan voor een kwetsbare oudere een ingrijpende gebeurtenis zijn. Als u een kwetsbare oudere bent, zullen wij er nog alerter op zijn dat u in beweging blijft.
Als u thuis met een rollator loopt kunt u deze - als dat kan - mee laten nemen naar de afdeling. Dan kunt u veilig over de afdeling lopen. 

 

Veilige zorg

Veilige zorg vinden wij erg belangrijk. Daar kunt u meer over lezen op de hygiënekaart - Help mee aan een schone en veilige zorgomgeving.

Pijn op de borst

Het kan zijn dat op bent opgenomen vanwege pijn op de borst. Indien u pijn op de borst heeft of krijgt gedurende uw opname is het belangrijk dat u dit zegt tegen uw verpleegkundige. U kunt hiervoor de rode patiënten-bel gebruiken.
De verpleegkundige zal uw pijn-op-de-borst-klachten zo goed mogelijk uitvragen en zo nodig een hartfilmpje maken. 

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

Opname en verblijf op de verpleegafdeling

Lees alles over het verblijf op de verpleegafdeling.

Bezoek op de verpleegafdeling

Lees op welke tijden u bezoek kunt krijgen en hoeveel bezoekers welkom zijn.