Aanmeld/mutatieformulier zorgpartner

Bent u net werkzaam als één van onze zorgpartners in de CWZ-regio? Meld u dan aan via dit aanmeldformulier. Ook wijzigingen kunt u doorgeven via onderstaand formulier.

We doen ons uiterste best om uw gegevens actueel te houden in ons informatiesysteem. Daarom vragen we u om bij wijzigingen in uw praktijk de gegevens tijdig aan ons en andere instanties door te geven.

Hoe beschikken wij over uw gegevens?

Zoals de meeste ziekenhuizen verwerken wij wekelijks uw gegevens automatisch via Vektis. Zorg ervoor dat u eerst uw gegevens en mutaties aan Vektis, ZorgDomein, Edifact en Kamer van Koophandel doorgeeft. Daarnaast kunt u gebruik maken van onderstaand wijzigingsformulier, bijvoorbeeld bij praktijkovername. Dan beschikken ook wij over de correcte informatie.

Koppeling AGB code bij uw Edifact-nummer

Verslagen versturen wij digitaal via Edifact. Het is hiervoor van belang om uw AGB code in te vullen bij uw Edifact-abonneegegevens bij Zorgmail. Uw ABG code gekoppeld aan uw Edifactnummer gebruiken wij namelijk om te verifiëren dat het verslag naar de juiste persoon wordt gestuurd. Gebeurt dat niet? Dan ontvangt u de verslagen per post.

Patiëntengegevens overzetten

Is er sprake van praktijkovername of wijziging in samenstelling? Dan is het mogelijk om een groep patiënt over te zetten van de huidige huisarts naar de nieuwe huisarts. Gebruik hiervoor het onderstaande wijzigingsformulier.

Aanmeld/mutatieformulier huisartsen

U hoeft alleen de gegevens in te vullen die veranderen of nieuw zijn.
Aanvullende gegevens voor dienstverlening/terugrapportage.
Terugrapportage aanvragen klinisch chemisch lab, pathologie en radiologie geschiedt altijd digitaal (op voorwaarde dat er een lifeline-nummer is).