Kinderafdeling A24

Op kinderafdeling A24 liggen kinderen die voor 1 of meerdere dagen worden opgenomen. Die opname is nodig voor onderzoek, observatie of behandeling. De afdeling telt 35 bedden voor baby’s, kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Dokters en verpleegkundigen

Uw kind wordt behandeld door een kinderarts of andere CWZ-arts (in opleiding). Bij deze arts kunt u terecht met vragen over onderzoek en behandeling. Een afspraak maakt u via de kinderverpleegkundige. Uw kind wordt zoveel mogelijk verzorgd door dezelfde kinderverpleegkundige. Deze beantwoordt al uw vragen over de verzorging van uw kind. Soms geeft een pedagogisch medewerker ondersteuning.
Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Gang van zaken op de kinderafdeling

Bereikbaarheid

Afdeling
Kinderafdeling A24

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 79 50

U kunt op deze verpleegafdeling komen bij deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze verpleegafdeling komen via dit specialisme. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze verpleegafdeling komen via dit onderzoek. Dit hangt af van uw situatie.