Sportgeneeskunde

Bij sportgeneeskunde kunt terecht voor een snelle diagnose en deskundige behandeling van uw blessures. Sporters van elk niveau zijn welkom. Ook als u problemen heeft aan het bewegingsapparaat die niet door sport komen. Wij verrichten ook sportmedisch onderzoek en keuringen.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken 

  • De huisarts of een specialist verwijst u naar de polikliniek. U krijgt een verwijsbrief. Wij nemen contact met u op om een afspraak in de plannen
  • U kunt ons zelf bellen of het online afsprakenformulier invullen. Geef dan duidelijk aan welke klacht het betreft.

CWZ Waalsprong (Oosterhout)
Iedere week is er een sportarts op de polikliniek CWZ Waalsprong aanwezig. Wilt u daar graag een afspraak? Geef dit dan door als u de afspraak maakt.

Afspraak afzeggen of wijzigen 
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Of vul het online formulier in. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Vergoeding sportgeneeskunde

  • Een groot deel van de sportgeneeskundige zorg valt binnen de basisverzekering en hiervoor is een verwijsbrief van huisarts of specialist noodzakelijk.
  • Sportmedische onderzoeken gericht op prestatieverbetering of screening vallen hier niet onder en worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hiervoor is geen verwijsbrief nodig. 

Bereikbaarheid

Afdeling
Sportgeneeskunde A75

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100, 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015, 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 74 76

Fax
024 365 77 22

Openingstijden
Maandag tot en met donderdag 8.30 tot 16.30 uur
Vrijdag 8.30 tot 12.30 uur

Contact
Naar contactformulier

Gang van zaken sportgeneeskunde

  • Een eerste consult duurt 45 minuten.
  • U meldt zich bij de balie van sportgeneeskunde. 
  • Vervolgens neemt u plaats in de wachtkamer. 
  • De sportarts brengt u naar de behandelkamer stelt u daarna vragen (anamnese). Zo nodig doet hij lichamelijk onderzoek. Daarna bepaalt hij het vervolg.  
  • De doktersassistente maakt samen met u de afspraken voor behandeling, vervolgonderzoek of verwijzing naar een andere afdeling. Wij proberen rekening te houden met uw wensen.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

H
V